Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Hur påverkar den nya regeringen företagare?

Hur påverkar den nya regeringen företagare?

Efter åtta år med rödgrön regering stod det klart att det blir maktskifte i Sverige. I valkampanjerna kunde man läsa om många löften som lovade ett bättre företagsklimat och lägre skattetryck. Än är det tidigt att säga huruvida löftena kommer att infrias eller inte – men i den här artikeln tar vi upp de främsta punkterna som kan ha en inverkan på ditt företagande.

Skatt är ofta en kärnfråga

Skatter är något som berör alla arbetsföra invånare. I politiska sammanhang likställs ofta en hög skatt som solidariskt – där alla bidrar med sin del och kakan delas ut till de mest behövande. En lägre skatt å andra sidan ligger ofta i de flestas egenintresse då det betyder mer pengar kvar i plånboken.

Huruvida man föredrar en högre eller lägre skatt är lika mycket en symbolisk fråga som en praktisk angelägenhet. Men för företagare, och småföretagare i synnerhet, har skatten är desto större betydelse. Hur högt skattetrycket är kan ibland vara den avgörande faktorn för hur det går för ett företag.

Framtiden är något oviss

Än så länge är det svårt att veta exakt vilka förändringar som kommer genomföras: vad är tomma löften och hur lång tid tar vissa förändringar att implementera? Den 8 november ska regeringen lämna in sin budgetproposition för 2023. Därefter ska riksdagen granska och rösta igenom budgeten.

Vilka ekonomiska förändringar vill regeringen göra?

Partierna som sitter i regeringen (och Sverigedemokraterna) har en relativt kohorent bild av vilka åtgärder man vill genomföra i den ekonomiska politiken. Generellt kan man säga att alla partierna vill sänka skatterna för arbetsinkomster, men även mer specifika reformer än så.

Förstärkt jobbskatteavdrag

Moderaterna vill öka jobbskatteavdraget för att göra det mer attraktivt att arbeta. För en vanlig arbetare med låg till medelhög inkomst vill man sänka skatten med 500 kronor per månad. Även Kristdemokraterna och Liberalerna är inne på samma spår och vill sänka skatten för arbete.

Utredning av 3:12-regelverket

Detta ständiga 3:12-regelverk, som så ofta är på tapeten, är planerat att utredas ännu en gång. 3:12-reglerna reglerar hur mycket utdelning aktieägare i fåmansföretag kan plocka ut. Regelverket är snårigt och svårt för en vanlig företagare att förstå sig på, vilket är huvudanledningen bakom utredningen.

Förslaget om att utreda 3:12-reglerna lades fram redan i maj 2022, men är något som nuvarande regering också förespråkar i sina vallöften. Uppdraget att förenkla regelverket ska redovisas 30 november 2023.

Läs mer om 3:12-reglerna och utdelning.

Sänkt bolagsskatt

Moderaterna har kommunicerat att de vill sänka bolagsskatten. De anger dock inte hur mycket eller några vidare detaljer. En sänkt bolagsskatt är något som skulle kunna göra det enklare för småföretagare att tjäna mer pengar.

Underlätta för företag

Det finns flera förslag som syftar till att göra tröskeln till att driva företag enklare. Moderaterna vill exempelvis underlätta genom att göra reglerna för företagare enklare. De vill i synnerhet göra det lättare för företag att växa. I samma spår vill Kristdemokraterna göra det enklare för företag att drivas vidare när någon ägare slutar.

Sänka skatten på investeringssparkontot (ISK)

Alla partier i regeringen vill sänka skatten på ISK. Moderaterna vill sänka skatten och göra den till samma nivå som den var innan Socialdemokraterna höjde den, det vill säga statslåneräntan plus 0,75%.

Liberalerna vill införa att belopp upp till 300 000 kronor är skattefria på ett ISK, medan det belopp som är högre beskattas enligt nuvarande summa.

Ökat avdrag vid arbetsresor

Det har varit flera turer gällande avdrag för arbetsresor. I somras beslutades det att ett nytt system skulle införas, vilket på många sätt var mer jämlikt mellan olika inkomstgrupper, färdmedel och geografisk hemvister.

Denna modell skulle börja gälla från 2023 – så blir dock inte fallet. Den nytillsatta regeringen beslutade nämligen nyligen att den gamla modellen skulle gälla, fast med högre avdragsmöjligheter. Kontentan av detta är att företagare och anställda kommer få en större skattelättnad, men att det kan komma att bli ojämlikt mellan olika grupper.

Hur ser framtiden ut?

Exakt hur stor del av den ovan nämnda politiken som kommer att gå i lås är svårt att säga i detta skede. Däremot kan vi nog vara säkra på att regeringens övergripande plan att lätta på skattetrycket kommer att genomföras.

För företagares perspektiv är många av de föreslagna reformerna välkomna, då de öppnar upp för ett företagsklimat med lite större marginaler i samband med de lägre skatterna. Håll utkik efter vilka förändringar som påverkar just ditt företag!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser