Revers

Definition:

Revers är ett skriftligt avtal mellan två parter, där ett löfte om att betala tillbaka en skuld upprättas.

Vad är en revers?

En revers är ett dokument som fungerar som ett löfte om betalning. En revers används ofta inom finanssektorn och innebär att en person eller företag utlovar att betala en viss summa pengar till en annan person eller företag vid en bestämd tidpunkt. En revers kan också vara mellan två privatpersoner, även om det inte är lika vanligt.

Är det någon skillnad på revers och skuldebrev?

Nej, revers och skuldebrev syftar på precis samma sak: ett avtal mellan två parter där det framgår vem som är skyldig vem och hur stor summa det rör sig om. I vissa fall används begreppet revers och i andra fall skuldebrev, utan att det är någon skillnad på vad som åsyftas.

Hur fungerar en revers?

En revers fungerar som de flesta andra avtalen. Två parter ingår ett avtal, vilket styrks av ett dokument. I detta fallet har reversen som syfte att bekräfta att den ena parten (gäldenären) lovar att betala tillbaka en skuld till den andra parten (borgenären).

För att reversen ska vara giltig kräver det att den är signerad av gäldenären. Borgenären behåller originaldokumentet medan gäldenären får en kopia.

Vad innehåller en revers?

En revers kan vara väldigt fri i sin utformning och saknar formella krav på vad den ska innehålla. Som nämnt ovan måste den däremot vara undertecknad av låntagaren för att vara giltig.

Rent krasst kan därför en revers endast innehålla informationen "Person A har lånat 10 000 kronor från person B", följt av person A:s underskrift.

Även om det saknas formella krav på vad en revers ska innehålla så kan en tumregel vara att ju mer detaljerad reversen är, desto mindre risk finns det för missförstånd. Behovet av detaljer varier från fall till fall, nedan finns några exempel på saker som kan vara bra att inkludera:

  • Hur skulden ska betalas. Ska hela skulden betalas av på samma gång eller kan betalningen delas upp över flera betalningstillfällen?
  • När skulden ska betalas?
  • Varför skulden har uppkommit?
  • Vad som händer om skulden inte betalas i tid?
  • Om det tillkommer någon ränta, dröjsmålsränta eller påminnelseavgift vid sen betalning

Olika typer av reverser

Det är vanligt att reverser delas upp i två kategorier: enkel revers eller löpande revers.

Enkel revers

Enkel revers innebär att reversen är utställd av en borgenären direkt till gäldenären. Det betyder att betalningen i normalfallet måste ske till den som har ställt ut reversen, det finns dock möjlighet att överlåta reversen till en ny borgenär.

En enkel revers är ofta enkel i sitt utförande och är vanlig mellan privatpersoner och om det rör sig om en engångstransaktion.

Löpande revers

Löpande reverser kan i sin tur delas upp till ytterligare två kategorier: orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Gemensamt för dessa är att de är lättare att överlåta till nya ägare utan att gäldenären behöver underrättas, reversen kan säljas eller ges bort i princip vem som helst, samtidigt är dessa typer av reverser utformade för att ge större säkerhet till borgenären.

Ett orderskuldebrev innebär att borgenären måste kunna påvisa att han eller hon äger reversen, oftast i form av ett kvitto eller annan dokumentation. Den som äger orderskuldebrevet är berättigad att ta emot betalningen från gäldenären enligt avtalet. Om orderskuldebrevet överlåts till en ny borgenär ska detta framgå på reversen.

Ett innehavarskuldebrev har inte samma krav på att borgenären ska kunna visa ett kvitto eller händelseförlopp på att borgenären äger reversen. Det räcker med att borgenären har reversen för att kunna kräva att skulden betalas.

Kan en revers preskriberas?

Ja, om en revers inte betalas inom en viss tid kan den komma att preskriberas, då finns det inte längre någon skyldighet för gäldenären att betala skulden.

För reverser är preskriberingstiden tio år, förutsatt att det inte har skett något preskribtionsavbrott. Det vill säga att ingen delbetalning eller påminnelse har ägt rum under tio år. När ett preskribtionsavbrott sker så nollställs tiden och det måste gå tio år utan något avbrott för att reversen ska bli preskriberad.

Kan vem som helst skriva en revers?

Ja, det finns inget som hindrar privatpersoner eller företagare att skriva egna reverser. Särskilt enkla reverser kräver lite juridisk kännedom. Med det sagt är det fortfarande viktigt att se till att alla detaljer som behövs är med i reversen.

Det finns gott om mallar och juridiska riktlinjer att läsa in sig på för att vara på den säkra sidan om du vill skriva en revers.

Hur bevisar jag att en revers är betald?

För att undvika att det uppstår en konflikt kring om en revers har blivit betald eller inte är det viktigt att föra dokumentation över transaktionen eller transaktionerna. Detta kan antingen ske genom ett kvitto, kontoutdrag eller genom anteckningar på reversen, där båda parterna signerar när det har skett en betalning.

Reverslån

Ett reverslån är ett lån som ges med en revers som säkerhet. Det innebär att om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet inom den bestämda tidsramen, kan långivaren använda reversen för att ta betalt.

Reverslån kan vara ett alternativ för företag som behöver snabb finansiering, men det är viktigt, som vid alla lån, att noggrant läsa igenom villkoren innan ett sådant lån inleds.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.