Referensränta

Definition:

Referensränta är en ränta som fastställs av Riksbanken och ligger till grund för att beräkna andra räntor.

Vad är referensränta?

Referensränta är en ränta som fastställs av Riksbanken och som ligger till grund för andra räntor på exempelvis lån. Till skillnad från andra räntor som Riksbanken hanterar är referensräntan i sig inget verktyg för att styra Sveriges ekonomi åt något önskvärt håll.

Hur referensräntan ökar eller minskar baseras i sin tur på styrräntan (tidigare kallad reporäntan). Referensräntan blir samma procentsats som styrräntan var i slutet av förra halvåret. Om nödvändigt kan referensräntan avrundas uppåt till närmaste halva procentenhet.

Hur ofta fastställs referensräntan?

Riksbanken fastställer referensräntan två gånger per år, den 1 januari och ett halvår senare den 1 juli.

Vad används referensräntan till?

Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte, utan används istället som bas för andra räntor. Man kan därför se det som att referensräntan indirekt speglar det ekonomiska läget i Sverige, eftersom den följer styrräntan.

Vilka räntor påverkas av referensräntan?

Den vanligaste räntan som utgår från referensräntan är dröjsmålsräntan. Det är en ränta som läggs på när en faktura inte har betalats i tid.

Dröjsmålsräntan räknas ut genom att ta referensräntan plus åtta procentenheter (om inget annat avtalas fram). Om referensräntan är 0% blir dröjsmålsräntan 8%, om referensräntan är 3,5% blir dröjsmålsräntan 11,5%.

Diskonto och referensränta - vad är skillnaden?

Referensräntan infördes den 1 juli 2002, innan dess fanns det en motsvarande ränta som hette diskonto. Denna beräknas på ett annorlunda sätt, bland annat genom att väga in statsskuldväxlar och statsobligationer.

Diskontoräntan var även normgivande för inlånings- och utlåningsräntor för olika kreditinstitut, och lade även den grunden för beräkning av dröjsmålsränta. I samband med att referensräntan infördes togs diskontoräntan ur bruk.

Vad är referensräntan idag?

Den nuvarande referensräntan är 4,00%. För en historisk överblick har vi täckt de senaste årens referensränta i tabellen nedan:

Datum Referensränta
2024-01-01 4,00%
2023-07-01 3,50%
2023-01-01 2,50%
2022-07-01

0,50%

2022-01-01 0,00%
2021-07-01 0,00%
2021-01-01 0,00%
2020-07-01 0,00%
2020-01-01 0,00%
2019-07-01 0,00%
2019-01-01 -0,50%
2018-07-01 -0,50%
2018-01-01 -0,50%

Så påverkar referensräntan dig

Även om referensräntan inte påverkar dig direkt, följer den styrräntan som används för att styra penningpolitiken. Det betyder att en hög referensränta gör att många långivare erbjuder högre räntor på sina lån.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.