Styrränta

Definition:

Styrränta är den ränta som banker betalar när de lånar pengar från Riksbanken. Styrräntan används för att styra den ekonomiska tillväxten.

Vad är styrränta?

Liksom Riksbanken är bankernas bank – är styrräntan räntornas ränta. När banker lånar pengar från Riksbanken betalar de ränta på lånet precis som när konsumenter eller företag lånar pengar av banken. Om styrräntan höjs innebär det att det blir dyrare för den lånande banken att ta ett lån. För att kompensera detta höjder banken i sin tur sina räntor till sina kunder.

Vad händer om styrräntan höjs i Sverige?

När Riksbanken höjer styrräntan innebär det att det blir mindre attraktivt för företag och konsumenter att låna pengar. Det gör att företag är mer restriktiva i sin budget och undviker stora investeringar som kräver stora kapital. Hushållen håller hårdare i sina pengar och undviker kostsamma renoveringar, bostadsköp med mera.

Sammantaget minskar konsumtionen, vilket är syftet med en höjd styrränta. En höjd styrränta är ofta en effekt av att inflationen håller på att öka, vilket motverkas genom mindre konsumtion.

Vad händer om styrräntan sänks i Sverige?

På andra sidan av spektrumet kan Riksbanken även välja att sänka styrräntan. Detta görs för att inflationen är på väg att nå för låga nivåer. En sänkt styrränta gör det attraktivare att låna pengar, vilket leder till att företag blir villigare att investera mer och ta större risker. För hushållen är det ett bra läge att göra stora inköp som man har väntat med länge.

På sikt kommer detta troligtvis leda det till att konsumtionsviljan i samhället ökar och ekonomin går starkt.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?