Vinst

Definition:

När ett företag har gått med vinst betyder det att dess intäkter överstiger kostnaderna.

Vad är vinst?

Vinst är en central del av ett företags ekonomiska situation och är ett mått på hur mycket intäkter som överstiger kostnaderna. För att räkna ut vinst tar man helt enkelt företagets totala intäkter minus företagets totala kostnader.

Därtill finns det vinster i olika sammanhang.

Vinst i aktiebolag

Vinst i aktiebolag är den vinst som genereras av ett aktiebolag efter att alla kostnader, skatter och avdrag har dragits av från bruttovinsten. Vinsten kan användas för att betala utdelningar till aktieägarna, investera i företaget eller användas som reserver.

Vinst i enskild firma

Vinst i enskild firma är den vinst som genereras av en enskild näringsidkare efter att alla kostnader, skatter och avdrag har dragits av från bruttovinsten. Vinsten beskattas som personlig inkomst för ägaren och kan användas för att investera i företaget eller användas som personliga inkomster.

Vinst på aktier

Vinst på aktier är den vinst som genereras från aktieinvesteringar när aktiekursen stiger. Vinsten kan realiseras genom att sälja aktierna eller genom att ta ut utdelningar från bolaget.

Bruttovinst

Bruttovinst är den totala intäkten minus kostnaden för de sålda varorna eller tjänsterna.

Nettovinst

Nettovinst är den totala vinsten som återstår efter att alla kostnader, skatter och avdrag har dragits av.

Operativ vinst

Operativ vinst är den vinst som genereras av företagets kärnverksamhet efter att alla direkta kostnader har dragits av.

Öka din vinst med Bokio

För att öka sin vinst är det viktigt att du har koll på hur ditt företag presterar. Genom att använda Bokio har du full kontroll på din verksamhet, kan jämföra siffror mellan olika perioder och identifiera var dina styrkor och svagheter ligger.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.