Resultat

Definition:

Inom företagsekonomi är ett resultat ett företags ställning vid en viss tidpunkt, antingen vinst eller förlust.

Vad är ett resultat?

Ett företags resultat visar hur det har gått för ett företag ekonomiskt under en bestämd tidsperiod. Ett resultat mynnar antingen ut i vinst eller förlust, det framgår också precis hur mycket vinst eller förlust företaget har gjort. Man får fram resultat genom att ta alla företags intäkter minus kostnaderna.

Ett företags resultat är ett viktigt nyckeltal

Ett av de allra viktigaste nyckeltalen när man kollar på ett företags välmående är dess resultat. Såväl internt i företaget är det viktigt att hålla koll på hur väl verksamheten går mot budget, men även för externa intressenter är det intressant att följa ett företags resultat.

Resultatet planeras i en budget

En resultatbudget, ofta bara kallad för budget, är till för att planera nästkommande års resultat. Här planeras och kartläggs alla intäkter och kostnader för det föreliggande räkenskapsåret. Självklart är det svårt att följa budgeten till 100%, vilket gör att det ofta skiljer lite mellan det förväntade resultat och det faktiska resultatet.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?