Bokslut

Definition:

Bokslut är när ett företag sammanställer årets resultat i bokföringen, detta sker i slutet av varje räkenskapsår.

Vad är bokslut?

Alla verksamma företag är skyldiga att föra en löpande bokföring under årets gång. När räkenskapsåret är slut är dags att sammanställa företagets siffror i ett bokslut.

Bokslutet är en sammanställning av företags ekonomiska händelser under det gångna året och sammanfattas på ett och samma ställe. Syftet med bokslutet är att ge en tydlig bild över hur företagets ekonomiska situation.

Beroende på vilken företagsform du driver och ditt företags omsättning finns det olika former av bokslut.

Bokslut enskild firma

För enskilda firmor som omsätter mindre än 3 miljoner kronor är det möjligt att göra ett förenklat årsbokslut. Ett förenklat bokslut är utformat så att även de allra minsta företagen ska kunna förstå och upprätta sina bokslut själva. Exempelvis finns det förklarande information i blanketten och det finns möjlighet att använda sig av schablonbelopp istället för att själv behöva värdera exempelvis olika tillgångars värde.

Ett förenklat årsbokslut består av balansräkning och och resultaträkning och följer reglerna i regelverket K1. Ett förenklat årsbokslut kan vara upprättat i både fysiskt eller elektroniskt format.

För enskilda firmor som omsätter mer än 3 miljoner kronor ska ett vanligt årsbokslut eller en årsredovisning upprättas. Om du har en enskild firma som har en nettoomsättning på mindre än 3 miljoner kronor finns det dock inget som hindrar dig från att göra ett vanligt årsbokslut eller årsredovisning om du skulle vilja.

Bokslut aktiebolag

För aktiebolag ska bokslutet upprättas i form av en årsredovisning. Även här finns det två olika val: en förenklad årsredovisning enligt K2-regelverket eller en mer detaljerad årsredovisning enligt K3-regelverket.

K2-reglerna präglas av att vara förenklade och anpassade för mindre företag, exempelvis underlättas pappersarbetet gällande avskrivningar och periodiseringar. K3-regelverket å sin sida är desto mer komplext och det finns större möjligheter till detaljerat arbete. För större företag som har många externa intressenter kan en årsredovising enligt K3-reglerna ge en mer rättvisande och fördjupad bild av verksamheten.

Mindre företag får välja om de vill använda K2 eller K3, medan större företag måste använda K3. Ett större företag är ett företag som uppfyller minst två av kriterierna under de senaste två räkenskaspåren:

  • Har fler än 50 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret
  • Har balansomslutning större är 40 MSEK
  • Har nettoomsättning större än 80 MSEK

Innehåll årsredovisning

En årsredovisning ska innehålla balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I aktiebolag som har en revisor ska även en revisionsberättelse vara med.

Bokslut med Bokio

Med Bokios hjälp får du automatiskt fram din balansräkning och resultaträkning. Om du driver enskild firma hjälper den här guiden dig hur du bokför steg för steg. Om du ska ta fram en årsredovisning kan du synka dina rapporter till Årsredovisning Online där du sedan färdigställer ditt bokslut.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.