Ändra sociala avgifter

Efter att lönerna är utbetalda är det dags att deklarera och betala skatter samt sociala avgifter. Deklarationsunderlaget får du fram direkt i Bokio som du sedan kan kopiera när du rapporterar in till Skatteverket. Här kan du även göra avdrag på de sociala avgifterna, exempelvis för forskning och utveckling (FoU) eller växastöd. Klicka på kugghjuls-knappen för att göra dessa ändringar.

Avdragen måste du själv lägga till när du deklarerar till Skatteverket då Bokios arbetsgivardeklaration än så länge inte beräknar med dessa. Däremot tar bokföringen hänsyn till det. Sociala avgifter syns inte på den anställdes lönespecifikation utan det är enbart för arbetsgivaren.

Läs mer