Kan jag avaktivera öresavrundning?

Du kan avaktivera öresavrundning av fakturans summa på knappen "Avaktivera avrundning". Summa att betala kommer då redovisas inklusive ören.

Observera!

Skulle du till exempel avaktivera öresavrundning på en faktura som sedan blir krediterad, måste du vid skapandet av kreditfakturan se till att även där avaktivera öresavrundningen.