Bokföra transaktioner genom att importera bankkonto

Med Bokios manuella bankimport loggar du in på din internetbank, tar en kopia på ditt kontoutdrag och klistrar in i Bokio. Från sidan Transaktioner att bokföra kan du sedan matcha dina importerade bankrader till registrerade leverantörsfakturor, publicerade kundfakturor eller redan bokförda verifikat. Du kan också göra bokföringen direkt ifrån samma sida.

Automatisk bankimport med Bokio Företagskonto

Med Bokio Företagskonto får du ett företagskonto kopplat direkt till Bokio istället för ett separat bankkonto på en bank. Du kan genomföra transaktioner såsom att betala fakturor, lön eller utlägg i Bokio, utan att byta flik eller logga in på din bank. Tar du betalt med företagskontot så får du även automatisk avprickning och bokföring av dina kundfakturor!

Du får även ett Mastercard betalkort kopplat till ditt företagskonto. Alla transaktioner på företagskortet synkas automatiskt till ditt Bokiokonto vilket innebär att du slipper att klippa och klistra i den manuella bankimporten.

Kom igång med Bokio Företagskonto!

 

Manuell bankimport

Börja med att importera bankraderna genom att följa den här guiden. På dina Att göra-sida kommer du se hur många transaktioner du har att bokföra. Vissa transaktioner kommer om möjligt att automatiskt matcha mot redan bokförda verifikat, leverantörsfakturor eller kundfakturor. Läs mer om automatisk matchning av kontoutdrag.

Från sidan Transaktioner att bokföra kan du bokföra de importerade bankraderna direkt med Bokios smartmallar. Har du flera bankrader som ska bokföras med samma bokföringsmall, kan du välja att bokföra dessa samtidigt. Markera raderna och sök efter det du vill bokföra. I Detta fallet ska vi bokföra en banktjänst.

Bokför transaktioner

Vi har nu valt bokföringsmallen "Banktjänster". Klicka på en rad för att redigera verifikatet. 

Vald bokföringsmall

Du kan nu lägga till ett kvitto på verifikatet, ändra titel eller lägga till en kommentar.

Lägg till underlag eller kommentar

Bankraderna kommer bokföras var för sig, dvs separata verifikat men med samma bokföringsmall. Du kan förhandsgranska bokföringen genom att klicka på Förhandsgranska verifikatNär du är klar och vill bokföra klickar du på Bokför transaktioner.

Klicka på Bokför transaktioner

Bokför ifrån Att göra-sidan

Du kan också bokföra matchade bankrader direkt ifrån din Att göra. I exemplet nedan har en bankrad importerats där en intäkt matchad mot existerande kundfaktura. Klicka på Koppla betalning.

Koppla betalning av kundfaktura

Klicka på Registrera betalning för att bokföra.

Registrera betalning

Vi har också en bankrad som matchar med en leverantörsfaktura. Förutom att koppla och registrera betalningen direkt så finns även andra alternativ.

Matchad bankrad mot leverantörsfaktura

Skulle vi klicka på Matcha manuellt så kommer en ruta upp där vi kan välja vilken leverantörsfaktura vi vill matcha mot. För att se fler underlag som transaktionen kan matchas till, klicka på Ladda fler.

Matcha manuellt

Fler relaterade matchningar dyker då upp. I det här fallet är dock den automatiska matchningen korrekt så vi kan gå tillbaka och koppla betalningen för att bokföra transaktionen.

Tidigare matchningar