Hur exporterar jag SIE-filer?

Du kan exportera din bokföring, antingen för att byta bokföringsprogram eller för att ge till t.ex en revisor, genom att exportera dina SIE-filer. 

Du gör detta under "Inställningar -> Exportera bokföring"