Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Upplupna kostnader och intäkter

Upplupna kostnader och intäkter, förutbetalda kostnader och intäkter. Vi reder ut skillnaderna!

Kring årsskiftet är det mångas räkenskapsår som tar slut och ibland uppkommer vissa affärshändelser på "fel" räkenskapsår. Upplupna kostnader och upplupna intäkter är exempel på poster som behöver periodiseras för att ge företaget ett så rättvist resultat som möjligt.

Upplupna kostnader

Vid vissa affärshändelser skiljer sig tillfället för när en tjänst utförs och när den faktureras. Om ditt företag till exempel betalar elkostnad för kontoret baseras fakturan på elförbrukningen. Med andra ord betalas decembers elräkning först i januari, trots att tjänsten förbrukades under december.

En upplupen kostnad är kostnaden för en vara eller tjänst som har förbrukats men ännu inte betalats. Under de flesta månaderna på året är detta något som balanseras ut automatiskt, men just vid årsskiftet när flertalet företag gör bokslut är det viktigt att manuellt bokföra affärshändelsen på rätt räkenskapsår.

Upplupna intäkter

Precis som en upplupen kostnad så är en upplupen intäkt en intäkt där perioden för intjänandet av intäkten inte överensstämmer med betalningen. Det kan handla om att du har sålt en tjänst till ett företag under hela december, men du har inte fakturerat ditt arbete förrän månaden är slut. Ett vanligt exempel hade kunnat vara en frilansande konsult som först fakturerar för sina timmar månaden efter.

Ett annat vanligt exempel är om ditt företag har pengar på ett konto med ränta. Intäkten från december betalas inte ut förrän månaden är slut, vilket leder till att intäkten hamnar på nästkommande räkenskapsår.

Sammanfattningsvis är en upplupen intäkt en intäkt som tjänats in under en period, och sedan betalats för av kunden först under nästa period. Gemensamt för upplupna kostnader och intäkter är att betalningen sker efter intjänandeperioden.

Förutbetalda kostnader

Förutbetalda kostnader är kostnader som ett företag har betalat för under en period, men som egentligen hör till nästa period. Vi ponerar att du är en grafisk designer som är beroende av en programvara för att kunna utföra ditt jobb. Du väljer att köpa programlicensen för ett år eftersom det är billigare. Du betalar hela beloppet innan du faktiskt har utnyttjat programmet, detta är därför en förutbetald kostnad.

Om du köper årslicensen den 1 oktober blir de första tre månaderna på det innevarande räkenskapsåret en vanlig kostnad (förutsatt att ditt räkenskapsår följer kalenderåret), medan de resterande nio månaderna hamnar på nästkommande räkenskapsår och då räknas som en förutbetald kostnad.

Förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter är inte lika vanligt förekommande, men är likväl bra att hålla reda på. Vi kan utgå från samma exempel som ovan, där en grafisk designer har köpt en årslicens av ett designprogram. I det här fallet är du på andra sidan transaktionen, det är alltså ditt företag som har sålt en årslicens till en kund. Ditt företag har då fått betalt för ett helt år framöver, den här intäkten är då förutbetald, eftersom intjänandeperioden äger rum efter betalningen.

Gemensamt för förutbetalda kostnader och intäkter är att betalningen sker innan intjänandeperioden.

Interimsfordringar och interimsskulder

Det kan vara krångligt att hålla reda på de snarlika begreppen. I bokföringen klumpar man ihop förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och kallar dem gemensamt för interimsfordringar. Detsamma gäller för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, de går under namnet interimsskulder.

När du använder Bokio är de här begreppen inget du behöver kunna utantill. När du gör ditt bokslut så får du helt enkelt svara på några frågor om du har sålt eller köpt några varor eller tjänster som behöver periodiseras. Läs mer om hur du hanterar periodiseringar i Bokio.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser