Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Så kan du öka likviditeten i ditt företag

Så kan du öka likviditeten i ditt företag

När renoveringen blir dyrare än planerat, när det oväntade händer eller helt enkelt när företaget behöver en injektion för att nå nästa topp. Då kan likviditeten bli ett hinder för ditt företags tillväxt. Lär dig mer om hur du kan undvika likviditetsbrist i den här artikeln!

Vad är likviditet och hur ökar jag den i företaget?

Likviditet är ett mått på ditt företags kortsiktiga betalningsförmåga, eller tillgång till likvida medel, i förhållande till kortfristiga skulder, t.ex. en leverantörsskuld. Förbättrad likviditet betyder alltså kort och gott förbättrad betalningsförmåga.

Om företaget exempelvis råkar ut för oväntade utgifter som överstiger den kortsiktiga betalningsförmågan uppstår alltså likviditetsproblem.

Vanligt med tillfälliga likviditetsproblem

I vissa branscher varierar intäkterna kraftigt beroende på säsong. Exempelvis är många service- och turistföretag fullbokade under högsäsong, för att några veckor senare knappt ha några kunder alls.

Som småföretagare kan det vara svårt att hantera de här stora svängningarna. Ibland blir svackorna dessutom djupare än man budgeterat för, vilket orsakar problem.

Så gör du en likviditetsbudget

Likviditetsproblem just under lågsäsongen kan vara dubbelt problematiskt, eftersom det kanske är då du har tid att investera – för att på det sättet kunna växa vid högsäsong. I det här läget kan ett lån vara en bra lösning. Tänk igenom behovet noga innan du lånar så att du är säker på att du kan betala tillbaka, och låna bara precis till det du behöver!

När det oväntade sker

Små företag är särskilt sårbara för oväntade utgifter. Konsekvenserna blir ofta större desto längre tid det tar att hitta en lösning.

Caféägaren vars markis ramlar ner mitt under högsäsong behöver en ny markis omedelbart för att effekten ska bli så liten som möjligt. Restaurangägaren med en ugn som har gått sönder behöver hjälp omedelbart.

Om du inte har hunnit bygga upp en buffert för oväntade utgifter är extern finansiering en möjlighet som ger dig snabb tillgång till likvida medel när det oväntade inträffar.

Ibland klokt att lösa leverantörsskulder med lån

Oförutsedda händelser kan ställa till det ordentligt och det kan bli riktigt tråkigt när du får svårt att betala dina leverantörsfakturor. Ett företagslån kan ibland vara en bättre lösning än att riskera företagets relationer med en utebliven betalning.

Om du driver ett i övrigt välskött företag behöver det inte vara ett problem att reglera enstaka leverantörsskulder med ett lån.

Öka likviditeten med ett lån – men tänk på det här

Om du driver ett litet företag som plötsligt tappar omsättning eller har olösta leverantörsskulder bör du noggrant analysera vad det beror på. Några saker att fundera över kan vara:

Hur går det för konkurrenterna?

Rör nedgången bara dig eller finns det en allmän tendens på markanden?

Har du lönsamhetsproblem som går att rätta till?

Kanske behöver du satsa för att nå fler kunder. Det kan handla om en ny produkt, ny utrustning eller marknadsföring mot en viktig kundgrupp för att öka försäljningen. Tänk igenom behovet noga innan du lånar. Är du säker på att just den här investeringen är rätt? Räkna på ditt utrymme att betala tillbaka lånet.

Behöver ditt företag hjälp med finansiering?

Slipp välja mellan smidigt och prisvärt lån! Tillsammans med Froda har vi tagit fram ett erbjudande med upp till 10% rabatt på redan marknadsledande villkor. Med Froda får du tillgång till finansiering till lägre pris och bättre villkor - på en bråkdel av tiden och krånglet jämfört med den traditionella banken. Du kan när som helst lösa lånet kostnadsfritt eller utöka vid behov. 

Läs mer

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser