Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Nytt krispaket från regeringen - så påverkar det dig som företagare

Nytt krispaket från regeringen - så påverkar det dig som företagare

Regeringen har redan presenterat ett krispaket, vilket du kan läsa mer om här. I det nya krispaketet lovar regeringen sänka arbetsgivar- och egenavgifter, rabatt på hyreskontrakt i utsatta branscher samt en statlig lånegaranti. 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Under presskonferensen berättade finansminister Magdalena Andersson att de nya arbetsgivaravgifterna kommer att sänkas mellan 1 mars och 30 juni. Endast ålderspensionsavgiften ska betalas in som vanligt. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda på delen av lönen som inte överstiger 25 000 kronor i månaden. Skattelättnaden bedöms frigöra upp 5 300 kr i kapital per anställda och månad. 

För enskilda firmor föreslår regeringen att egenavgifterna sänks.

Nya besked om periodiseringsfonderna

Reglerna om periodiseringsfonderna föreslås ändras tillfälligt så att egenföretagare som drabbats hårt under coronakrisen får sänkt skatt. Reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till 1 miljon kronor, vilket sedan kvittas ut mot möjliga framtida förluster. Detta innebär att du som företagare kan få tillbaka den preliminärskatt du betalat in under 2019. Förslaget rör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Förslaget om anstånd utvidgas

Moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 kommer nu att omfattas av regeringens anståndsförslag. På så sätt kan du som egenföretagare få anstånd med moms som annars ska betalas in under våren

Nya regler om att lägga företaget vilande

Om du vill lägga ditt företag vilande under arbetslöshet gäller inte längre regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Detta gäller under 2020.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

I en tid då många småföretagare har svårt att mäkta med hyran föreslår även regeringen att bolag inom sällanköpshandel, hotell, restaurang och “vissa andra verksamheter” får ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Regeringen lovar att staten tar 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.

Företagsakut inrättas

En ny statlig lånegaranti föreslås av regeringen. Lånegarantin innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av rådande kris fått ekonomiska svårigheter men i övrigt är livskraftiga. Garantin kommer att ges ut av bankerna med ekonomiskt stöd från staten.

Vidare säger finansministern att lånegarantin riktar sig till små och medelstora företag men att det inte finns en formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta. Garantin kommer att administreras av riksgäldskontoret. 

Regeringen hoppas att kunna ställa ut lånegarantierna så fort som möjligt. Beslut i regeringen fattas under torsdagen (26/3).

Om du vill ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti bör du vända dig till en bank.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser