Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Så påverkas småföretag av regeringens coronapaket

Så påverkas småföretag av regeringens coronapaket

Vi förstår att många av våra användare undrar vad som gäller i samband med att regeringen utlyste det senaste krispaketet om 300 miljarder kronor. Nedan har vi tolkat informationen som kan vara viktig för dig som är bokioanvändare.

Korttidspermittering

Förslaget påverkar de bolag som har anställda. Tänk på att du som driver enskild firma inte är anställd i ditt eget bolag. Du kan heller inte anställa familjemedlemmar. Om du driver ett aktiebolag räknas du däremot som anställd.

Det nya systemet för korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren kan få ut över 90 procent av sin lön. Staten täcker tre fjärdedelar av kostnaderna för personal som går ner i arbetstid. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla personal och kunna växla upp snabbt när läget vänder.

Bestämmelserna träder i kraft först den 7 april, men kommer att gälla från 16 mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten tar tillfälligt över företagens sjuklönekostnader under april och maj.

Vad gäller egenföretagare ersätts dessa genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Om du som egenföretagare är sjuk kan du alltså vara hemma med sjuklön i 1-14 dagar vilka finansieras av staten.

Här kan du löpande ta del av Försäkringskassans uppdateringar för att se hur du rent praktiskt går tillväga.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Likviditetsförstärkningen gäller alla typer av bolag.

Regeringen har dock adderat en brasklapp som innebär att de företag som har stora skatteskulder, missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa inte kommer att beviljas anstånd.

Tips från Bokio: Ändra beräkning på preliminärskatt

Du som företagare kan ändra din beräkning som ligger till grund för den debiterade preliminärskatten. Du måste självklart betala skatt i slutet av året, men att ändra beräkningen kan underlätta för kortfristiga likviditetsproblem. 

Ta hand om er!

Vänliga hälsningar,

Bokio

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser