Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Nyheter och förbättringar i Bokio 3 oktober

Nyheter och förbättringar i Bokio 3 oktober

Senaste uppdateringen består framförallt av ett antal mindre fixar. Här kan du läsa om några utav dem. Utöver dessa har även översiktssidan fått sig ett litet upplyft. För användare som inte varit inne i Bokio på ett tag kan det vara bra att se och läsa om hur den nya bokföringen fungerar då denna aktiverades för samtliga användare i förra releasen. 

Bokföring

 • Vid grupperade verifikat gick det tidigare bara att öppna “föräldern”. Det är nu fixat. Detta gäller beta-versionen av sidan Bokfört. Du kan aktivera denna under Inställningar → Beta-funktioner.
 • Du kan nu se kontoplanen under Inställningar → Kontoplan. Du kan från denna sidan också lägga till konton du tidigare har bokfört på men som inte finns i kontoplanen. Läs mer här om hur kontoplanen fungerar i Bokio.

 • Att skriva ut ett verifikat fungerar nu som det ska på sidan Bokfört.
 • När du har redigerat ett verifikat kan du nu inte längre annullera eller radera det annulleringsverifikat som tar ut effekten av originalet för det blir fel i bokföringen då.

Faktura

 • Man kan nu ändra egenskaper för artiklar som lagts till som fakturarader. Lägger du till en tidigare sparad artikel kan du alltså justera namnet på den när du lägger till den på fakturan.

 • Fakturaraderna valideras nu helt vid publicering av fakturan och inte bara när man lägger till raden. Det fixar ett problem där vissa fakturor inte gick att bokföra efter att man hade kopierat gamla fakturor.
 • Ett problem med att slå på periodisering av fakturor är fixat
 • Påminnelser på nedladdade fakturor placeras nu efter fakturarader i PDF:er.

Att göra

 • Leverantörsfakturor är nu sorterade i datumordning med den äldsta först.
 • Knapparna var inte synliga på vissa surfplattor. Det är nu fixat.
 • Ett fel med importerade bankrader där systemet läste av intäkter som kostnader (så att fel bokföringsmallar dök upp när man skulle bokföra) är nu fixat.

Viktiga datum

 • “Visa liknande datum” visar nu även datum som dolts individuellt.
 • De företag som tidigare fick dubbla datum skall inte längre få det.

Utläggshantering

 • Förbättrad validering på summa och datum när man lägger till ett utlägg.
 • Nya datumväljaren används nu även i utläggshanteringen för anställda.  

Rapporter

 • Beräkningen av balansen är fixad för när sorteringen ändras i huvudboken.
 • Justering av kolumnbredder så att det tydligt framgår vilken kolumn som är vilken. Innan kunde detta misstolkas i vissa fall.

 

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser