Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Vad är omvänd moms

Vad är omvänd moms och hur hanteras det i bokföringen?

För dig som jobbar inom byggsektorn eller gör mycket affärer med utländska företag är det viktigt att ha koll på omvänd moms. Vilken funktion fyller omvänd skattskyldighet, när det gäller det och hur fakturerar man med omvänd moms? Få svar på alla dina frågor i artikeln!

Vad är omvänd moms?

Omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också kallas, är när ansvaret för att rapportera moms för en affärshändelse blir omvänd. Det vill säga att det är köparen av tjänsten eller varan som är skyldig att rapportera in momsen, i motsats till vanliga fall när säljaren redovisar momsen till staten.

Den omvända skattskyldigheten är till för att motverka momsbedrägeri och göra det enklare vid internationell handel mellan företag.

När ska man använda omvänd moms?

Det är bara i särskilda fall som omvänd moms ska tillämpas vid affärer. Det finns två stora områden där du som företag behöver vara medveten om omvänd skattskyldighet:

  • Du äger ett företag som verkar inom byggsektorn och har avtal med andra byggföretag
  • Du gör affärer med företag inom EU

Därtill finns det vissa väldigt specifika fall när omvänd moms gäller, exempelvis vid försäljning av guldmaterial, skrot eller vissa metaller. Eftersom detta bara gäller en väldigt liten del av alla företag utgår vi från att de som verkar inom de branscherna har koll på reglerna kring omvänd moms.

Omvänd moms vid handel inom EU

Moms är till för att hjälpa till att finansiera statliga kostnader och utgifter. Därför läggs moms på de flesta varorna som vi köper, på så sätt finansierar vi staten med varje köp vi genomför.

När vi däremot gör affärer med ett företag utanför Sveriges gränser finns det ingen logik i att lägga på moms på priset. Varför skulle ett tyskt företag bidra med moms till den svenska staten? När du skickar en faktura till ett företag inom EU ska det framgå tydligt på fakturan att omvänd moms gäller.

Det motsatta gäller om du köper en tjänst från ett företag inom EU, då ska det framgå på fakturan att omvänd moms gäller, så att du inte behöver betala moms till ett annat land än där du är verksam.

Psst.. Du vet väl om att Bokio har stöd för hantering av inköp av varor och tjänster inom och utanför EU. Välj bara rätt bokföringsmall så slipper du krångla med undantagen manuellt. Läs mer om hur du bokför inköp från andra länder.

Båda parterna behöver ha ett VAT-nummer

När du gör en affär med ett land inom EU är det viktigt att kontrollera att företaget har ett giltigt VAT-nummer, även kallat momsregistreringsnummer. Det säkerställer att företaget är momsregistrerat och kommer betala moms i sitt land. Om du bedriver handel med länder utanför Sverige ska du lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket varje månad, i denna sammanfattar du värdet av din totala försäljning till företag inom EU som har ett VAT-nummer.

Byggmoms - omvänd moms i byggbranschen

I byggbranschen gäller alltid omvänd moms när ett företag säljer tjänster till ett annat byggföretag. Även här finns det några undantag, vi reder ut vad som gäller.

Vad räknas som byggtjänster?

Först och främst är det bra att konstatera att omvänd skattskyldighet endast gäller byggtjänster och inte varor. Om en byggtjänst säljs ihop med materialet, ska hela affären betraktas som en byggtjänst. Om du däremot endast säljer byggmaterial, utan någon tjänst inblandad, ska inte omvänd moms tillämpas.

Om följande två villkor uppfylls ska du använda omvänd moms:

  • Du säljer byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för att utföra byggtjänster i Sverige.
  • Köparen av dina tjänster är ett företag eller firma som också säljer byggtjänster.

Några vanliga exempel på byggtjänster är:

  • Bygginstallationer  
  • Bygginstallationer 
  • Mark- och grundarbeten 
  • Uthyrning av maskiner med förare (vid uthyrning utan förare ska inte omvänd moms tillämpas)

Vad räknas som byggföretag?

Ett byggföretag kan vara allt från en enskild hantverkare till stora entreprenadföretag som sysslar med byggnads- och anläggningsarbeten. Dessa företag kan vara involverade i flera aspekter av byggprocessen, exempelvis konstruktion och renovering.

Om du är osäker på om du ska använda dig av omvänd moms kan du alltid fråga kunden om företaget är ett byggföretag eller inte.

Faktura med omvänd moms

När du utfärdar en faktura där omvänd moms tillämpas, är det viktigt att det klart och tydligt anges på fakturan. Vanligtvis formuleras det något i stil med "Omvänd moms tillämpas" eller "Mottagaren är skyldig att betala moms".

I Bokio kan du enkelt aktivera omvänd skattskyldighet på en faktura, då slipper du att själv tänka på hur du ska skapa fakturan. Så skapar du en faktura med omvänd moms.

Varför behöver jag ha koll på omvänd moms?

Som företagare är det du som har det yttersta ansvaret över att rätt moms betalas och bokförs rätt. Om du inte har koll på omvänd moms finns det stor risk att det medför fel i din ekonomi, bokföring och deklaration.

Redovisa din moms i momsdeklaration

I din momsdeklaration ska du deklarera både ingående och utgående moms. Om du köpt eller sålt varor eller tjänster till länder inom EU ska momsen för dessa deklareras.

Med Bokio blir moms lätt som en plätt

Låt Bokio ta hand om det krångliga med skatter och moms så att du kan fokusera på det du gör bäst, driva ditt företag. Med Bokio så kan du enkelt aktivera omvänd moms fakturor och momsdeklarationen genereras automatiskt baserat på din bokföring, så att du slipper krångla!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser