Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Höjd omsättningsgräns för moms

Nytt lagförslag: högre omsättningsgräns för moms

I budgetpropositionen för 2024 lade regeringen fram ett förslag om att höja omsättningsgränsen för när ett företag ska behöva redovisa moms, från nuvarande 80 000 kr till 120 000 kr. Nu har regeringen tagit nästa steg och lämnat ett konkret förslag för den nya lagen till Lagrådet. Vi går igenom hur den nya lagen påverkar småföretagare, vilka fördelar den har och när den beräknas börja gälla!

Vad innebär lagförslaget?

Motiveringen bakom lagförslaget är att det ska bli lättare att driva företag i Sverige, därför föreslår man att genomföra förändringar som underlättar administrationen och sänker tröskeln för att starta eget. De nya lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2025 och består bland annat av:

Höjd omsättningsgräns för momsplikt

För företag som har en årsomsättning som understiger 80 000 kronor är det möjligt att vara befriad från moms. Det innebär i praktiken att du inte behöver tänka på moms alls, då du varken behöver lägga till någon moms på din försäljning eller rapportera din moms till Skatteverket.

Det nya lagförslaget innebär att omsättningsgränsen för att vara momsbefriad ökar från dagens 80 000 kronor till 120 000 kronor.

När du beräknar din försäljning för de 120 000 kronorna är det exklusive moms som gäller. Det betyder att du kan ha en försäljning på 150 000 kronor med 25% moms. De företag som träffas av den nya omsättningsgränsen är de som har en årlig omsättning mellan 80 000-120 000 kronor.

Kom ihåg att du såklart kan välja att registrera dig för moms, även om du omsätter mindre än gränsen.

Fler får skicka förenklad faktura

En annan del av lagförslaget handlar om att fler företag ska kunna skicka förenklade fakturor. Kortfattat kan man säga att en förenklad faktura inte har lika höga krav på sig som en vanlig faktura, och kan därför underlätta administrationen för de allra minsta företagen.

Här kan du läsa mer djupgående om förenklad faktura.

Enligt det nya lagförslaget ska alla företag som är momsbefriade kunna skicka förenklade fakturor, även om det fakturerade beloppet överstiger dagens gräns på 4 000 kronor.

Vilka fördelar finns det med att höja omsättningsgränsen för moms?

Regeringens motivering till den nya lagen är att det ska bli lättare att driva företag, och samtidigt sänka ribban för personer som går i tankar på att starta eget. Moms är ett moment i företagandet som ofta upplevs som krångligt, särskilt om man inte har någon tidigare erfarenhet av bokföring eller ekonomi.

Genom att höja omsättningsgränsen kan fler företag slippa att krångla med moms på fakturor och rapportering till Skatteverket. Den grupp som direkt påverkas av lagändringen är de som har en årsomsättning mellan 80 000 och 120 000 kronor.

Om man kollar runt i EU framstår det tydligt att det fortfarande är många länder som har betydligt högre omsättningsgränser för momsbefrielse än Sverige. Att vi nu höjer gränsen i Sverige är därför bra ur ett konkurrensperspektiv, så att gapet blir mindre och att företagsamheten inte påverkas negativt på grund av krångliga administrativa processer.

Då börjar lagen gälla

Den nya lagen om höjd omsättningsgräns för momsbefrielse från 80 000 kronor till 120 000 kronor och möjlighet för fler företag att skicka förenklade fakturor föreslås börja gälla den 1 januari 2025.

Att stifta nya lagar är en process som kräver mycket arbete och tar mycket tid. I budgetpropositionen lade regeringen fram ett förslag inför 2024. Detta förslag har nu blivit en lagrådsremiss, vilket är ett utkast till en lag. Så länge inte Lagrådet finner att förslaget strider mot någon annan lag är det upp till regeringen att bearbeta förslaget innan det lämnas som en proposition till riksdagen. Här klubbas lagen igenom och börjar därefter gälla enligt det bestämda datumet, som i detta fall är 1 januari 2025.

Moms behöver inte vara svårt

I enlighet med regeringen så tycker vi att alla regler som gör det enklare att driva företag är bra regler och välkomnas med öppna armar. På Bokio drar vi vårt strå till stacken och försöker göra den administrativa delen med att driva företag så enkel som möjligt.

Momshantering i Bokio är därför lätt som en plätt. Du slipper att räkna på moms manuellt och kan vara trygg med att systemet räknar ut rätt moms på dina kundfakturor. När det är dags att deklarera momsen till Skatteverket genereras din momsdeklaration automatiskt baserat på din bokföring – du kan till och med betala in momsen till Skatteverket direkt från momsflödet i Bokio (förutsatt att du har Bokio Företagskonto).

 

Vanliga frågor om den nya lagen

Vad innebär höjd omsättningsgräns?

Omsättningsgränsen är en gräns som baseras på ett företags omsättning som avgör om ett företag måste registrera sig för moms. Den nya lagen innebär att den här gränsen höjd från 80 000kr till 120 000 kr.

Vad betyder det att vara momsbefriad?

Momsbefrielse innebär helt enkelt att ett företag är befriat från moms. Då lägger ett företag inte på någon moms på sin försäljning och betalar heller ingen moms på sina utgående betalningar. Eftersom företaget inte hanterar någon moms behöver det heller inte rapportera eller lämna in någon momsdeklaration till Skatteverket.

När höjs omsättningsgräns för moms?

Den nya lägen som höjer omsättningsgränsen för moms föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser