Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Momslagen 2023 - allt du behöver veta om den nya mervärdesskattelagen

Momslagen 2023 - allt du behöver veta om den nya mervärdesskattelagen

Den 1 juli 2023 börjar den nya momslagen, även kallad mervärdesskattelagen, att gälla i Sverige. Det innebär inte några noterbara förändringar för den stora majoriteten av företagare, men det kan vara bra att veta vad lagändringen innebär. I den här artikeln förklarar vi allt du behöver veta om den nya momslagen!

Varför behövs en ny momslag?

Den nuvarande momslagen antogs 1994, sedan dess har många bestämmelser i lagen förändrats samtidigt som det finns många särskilda tillägg.

Detta har gjort att momslagen har blivit väldigt komplex och svåröverskådlig, vilket i sin tur har gjort den svårtillämpad för företagare. Med bakgrund av detta är tanken att den nya momslagen ska vara mer lättöverskådlig och enklare att förstå.

Den gamla momslagen har på vissa sätt skiljt sig från EU:s mervärdesskattsdirektiv, vilket har lett till otydligheter i hur man ska tolka reglerna. Den nya momslagen innebär att reglerna i Sverige bättre anpassas till EU:s direktiv.

Vad innebär den nya momslagen?

Med tanke på momslagens storlek, är det väldigt lite skillnad som faktiskt har en påverkan på företags sätt att hantera moms. Den nya momslagen är mer en omarbetning av den gamla lagen snarare än en "ny" lag.

Den nya mervärdesskattelagen syftar främst till att modernisera och förenkla lagen samt att bättre anpassas till EU:s mervärdesskattedirektiv genom att få en ny struktur, systematik och språkbruk.

Ideella föreningar som säljer tjänster internt

Det finns däremot en lite större skillnad som den nya momslagen medför. För ideella organisationer eller föreningar som säljer tjänster internt kan tjänsterna säljas momsfritt i samband med att den nya momslagen träder i kraft.

I exempelvis en stor ideell organisation där flera mindre föreningar ingår, kan de mindre föreningarna köpa tjänster inom den stora organisationen momsfritt.

Hur påverkas du som företagare?

Sammanfattningsvis kan man konstatera att du som egenföretagare inte kommer märka av någon skillnad när den nya momslagen träder i kraft. Det är en förändring av lagteknisk karaktär som gör momslagen mer lättöverskådlig, moderniserad och anpassad till EU.

Även om du inte kommer påverkas på något sätt kan det vara skönt att veta att du slipper sätta dig in i några nya regler och kan fortsätta redovisa din verksamhet precis som vanligt!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser