Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Förenklad faktura

Förenklad faktura - vad skiljer en förenklad faktura från en vanlig faktura?

Det finns mycket att hålla reda på när det kommer till fakturor och fakturering. I den här artikeln går vi igenom vad en förenklad faktura är och vilka krav som måste uppfyllas för att skicka förenklade fakturor!

Vad är en förenklad faktura?

En förenklad faktura är en faktura som inte är lika omfattande som en vanlig faktura. En vanlig faktura ska innehålla mycket information, en förenklad faktura däremot behöver inte omfatta lika mycket uppgifter om ett köp. Precis som det låter är den en förenklad version av en vanlig faktura.

Vad ska en förenklad faktura innehålla?

En förenklad faktura ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • Datum när fakturan utfärdades
  • Identifiering av säljaren
  • De varor eller tjänster som har sålts
  • Den moms som ska betalas (eller uppgifter som gör att det går att beräkna den)

Därtill kan det i vissa fall finnas mer information, men ovanstående punkter ska alltså alltid vara med.

Då får du skicka en förenklad faktura

För att få frångå de vanliga reglerna för vad en faktura ska innehålla måste vissa krav uppfyllas. Det räcker att ett av kriterierna är uppfyllt för att du ska kunna skicka en förenklad faktura:

  • Totalbeloppet för fakturan överstiger inte 4 000 kronor (inklusive moms)
  • Det är svårt att följa kraven för en vanliga faktura på grund av verksamhetssektorn, administrativa svårigheter eller tekniska förutsättningar
  • Fakturan är en kreditfaktura

Vanliga fall när förenklad faktura används

Den andra punkten kan vara lite svår att förstå innebörden av. Tanken med punkt två är att verksamheter som inte har möjlighet att utfärda vanliga fakturor på grund av verksamhetens art eller förutsättningar ska kunna använda sig av förenklade fakturor för att kunna bedriva sin verksamhet på ett bra sätt.

Det kan till exempel handla om du betalar i betalautomater när du tankar bilen, köper en tågbiljett på en tågstation eller betalar en tullavgift i en tullkontroll. Skulle dessa verksamheter behöva utfärda en fullständig faktura hade det påverkat tidseffektiviteten och öka den manuella handpåläggningen till en grad som inte är rimlig.

Förenklad faktura och utlägg för anställda

Om anställda i ditt företag gör utlägg måste det redovisas med något typ av underlag, allt som oftast ett kvitto. Kostnaderna överstiger sällan 4000 kronor när man pratar om utlägg, men om det skulle göra det behöver fakturaunderlaget (eller i vissa fall kvittot) innehålla alla uppgifter som en faktura ska innehålla enligt momslagen.

Har du koll på vad en vanlig faktura ska innehålla? Läs det här blogginlägget för att fräscha upp minnet!

Om en anställd skulle gå och köpa en ny dator för företagets räkning och få ett vanligt kvitto uppfyller det med största sannolikhet inte de formkrav som finns för en faktura. Den här kostnaden kan därför bli svår att göra avdrag för, eftersom underlaget för att styrka inköpet inte är tillräckligt utförligt.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser