Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Deklaration

Deklaration datum 2024 - allt du behöver veta inför deklarationen

Deklarationen är ett ämne som alltid skapar engagemang, och även en del osäkerhet för vissa personer. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om deklarationen, både som företagare och privatperson. Den 2 maj ska deklarationen vara inlämnad, men innan dess finns det många andra datum som kan vara nyttiga att hålla koll på!

Inkomstdeklaration 1 - viktiga datum för din privata deklaration

Nedan gäller de datum för din privata inkomstdeklaration, den deklaration som alla med en inkomst ska lämna. Har du ett eget företag ska du i vissa fall lämna in en extra bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration, det kan du läsa mer om längre ner i guiden.

3 mars - skaffa en digital brevlåda

Genom att ha en digital brevlåda får du din deklaration skickad till dig tidigare än om du skulle fått den i gammalt hederligt pappersformat. För att få din deklaration digitalt krävs det att du har skaffat en digital brevlåda innan 3 mars. Det finns olika alternativ för digitala brevlådor och de flesta är kostnadsfria!

4-8 mars - du får din deklaration

Någon gång mellan den 4 och 8 mars kommer din deklaration dimpa ner i din digitala brevlåda. Skulle du inte ha en digital brevlåda så kan du istället se din deklaration när du loggar in på Skatteverket.

19 mars - första dagen att deklarera

Nu kan du börja göra eventuella justeringar och avdrag, och när du är klar kan du godkänna och lämna in din deklaration. Detta gör du enklast genom att logga in på Skatteverket och gå till deras e-tjänst Inkomstdeklaration 1.

3 april - godkänn deklaration för tidig skatteåterbäring

För dig som får tillbaka pengar på skatten, och gärna så tidigt som möjligt, så är 3 april ett viktigt datum att känna till. Lämnar du in deklarationen innan dess får du din skatteåterbäring utbetald mellan 9-12 april. Lämnar du in deklarationen efter 3 april får du skatteåterbäring utbetald i början av juni.

9-12 april - tidig skatteåterbäringen betalas ut

Du som lämnade in din deklaration tidigt kan räkna med att pengarna landar på ditt konto mellan 9-12 april, förutsatt att du inte gjort några avdrag eller tillägg i deklarationen. Om så är fallet behöver deklarationen granskas en extra gång innan den blir godkänd.

15 mars - 15 april - din deklaration levereras till din brevlåda

Du som inte har fått deklarationen digitalt får istället den hemskickad till din adress. Bara för att du får din deklaration i pappersformat betyder det inte att du måste skicka in den i pappersformat. Du kan fortfarande deklarera digitalt via Skatteverkets e-tjänst från 19 mars, trots att du inte har fått din pappersdeklaration hemskickad än.

2 maj - sista dagen att deklarera

Ett av de allra viktigaste datumen att hålla koll på, sista dagen att lämna in inkomstdeklaration 1. Om du inte har lämnat in deklarationen innan 2 maj riskerar du att drabbas av förseningsavgifter, med undantag för de som har anstånd att lämna in den senare.

16 maj - sista dagen för dig med anstånd

Om du har en särskild anledning till att inte kunna lämna in deklarationen i tid kan du ansöka om anstånd, exempelvis på grund av tjänsteresa, utlandsvistelse, eller sjukdom. Då får du två veckor extra på dig att lämna in deklarationen.

4 - 7 juni - skatteåterbäring betalas ut

Om du lämnar in deklarationen efter den 4 april och innan 2 maj så betalas skatteåterbäring ut till ditt konto mellan 4 och 7 juni.

Skatteåterbäring eller restskatt?

Det uppstår oftast en skillnad mellan den inbetalda skatten under året och den skatt som du är skyldig att betala. Det är den här summan som antingen betalas in som restskatt (även kallat kvarskatt), eller som du får tillbaka i form av skatteåterbäring. Redan när du får deklarationen framgår det om du får skatteåterbäring eller ska betala in restskatt. Om du väljer att göra avdrag eller andra ändringar i deklarationen kan din slutliga skatt påverkas. Då får du ditt slutskattebesked någon gång mellan 3 och 7 juni.

Om du inte gör några ändringar i deklarationen kan du räkna med att slutskattebeskedet blir samma summa som uppges i deklarationen.

Om över- eller underskottet är mindre än 100 kronor

För att spara Skatteverket den administration och handläggning det krävs för att hantera betalningspåminnelser och betalningar görs inga ansträngningar om summan understiger 100 kronor. Om du exempelvis får 65 kronor i skatteåterbäring anses det vara en obetydande summa och den betalas inte ut (om det inte finns särskilda skäl som rättfärdigar utbetalningen) förrän den överstiger 100 kronor. Pengarna finns istället kvar på ditt skattekonto.

Om du får 90 kronor i restskatt kan skulden ligga kvar på ditt skattekonto tills den blir större än 100 kronor. Skatteverket tar ut en kostnadsränta om 5 procent på underskott på skattekontot. Först när skulden är större än 100 kronor skickas en betalningsuppmaning, och överstiger skulden 2000 kronor får du ett betalningskrav. Med andra ord är det först när skulden överstiger 100 kronor som du behöver betala, men du får givetvis betala om den skulle vara lägre än 100 kronor.

Vilka avdrag kan man göra?

Som företagare kan du löpande under året göra avdrag för inköp som rör verksamheten, detta kallas för avdragsgilla kostnader. Då dras pengarna av från företagets skattemässiga resultat, och den beskattningsbara inkomsten blir lägre.

Det finns även vissa avdrag som du kan nyttja som privatperson om du har haft extra kostnader i relation till arbetet. Under punkt 2 i deklarationen kan du göra avdrag för resor till och från arbetet, tjänsteresor och dubbel bosättning vid tillfälligt arbete vid annan ort.

Det finns även möjlighet till reducerad skatt om du har köpt några tjänster för rot- eller rutarbete. Detsamma gäller om du har levererat förnybar el eller installerat grön teknik, exempelvis om du har solceller eller laddningspunkt till en elbil.

TIPS! För dig som driver en enskild firma så har Skatteverket väldigt bra resurser på vad du kan göra avdrag för. Kolla in deras avdragslexikon för att reda ut eventuella oklarheter!

Öppet yrkande

Om du är osäker på om ett avdrag kommer vara skattemässigt korrekt kan du göra ett så kallat öppet yrkande. Då beskriver du hur du har resonerat kring avdraget. Om ditt yrkande går igenom får du dra av kostnaden, om yrkandet inte går igenom händer det inget.

På så sätt kan du gardera dig om du är osäker. Risken med att göra ett avdrag som du är osäker på är att hela deklarationen kan bli underkänd och du råkar ut för eventuella skattetillägg om avdraget skulle vara ogiltigt.

Du kan lämna ett öppet yrkande under punkt 17 "Övriga upplysningar" under rubriken "Övrigt".

Olika blanketter och bilagor för olika företagsformer

Utöver din privata inkomstdeklaration ska du även lämna in en deklaration för ditt företags räkning. Vilken deklaration det handlar om och eventuella bilagor varierar beroende på vilken typ av företag du driver. Nedan beskriver vi allt du behöver veta!

Enskild firma – NE-bilagan

Du som bedriver enskild näringsverksamhet ska lämna in NE-bilagan tillsammans med din privata inkomstdeklaration.

Aktiebolag och ekonomisk förening – inkomstdeklaration 2 och blankett k10

Du som driver aktiebolag eller representerar en ekonomisk förening ska lämna in en deklaration för aktiebolagets respektive föreningens räkenskapsår, det är denna som är inkomstdeklaration 2 (förkortas INK2).

Du som driver aktiebolag ska dessutom lämna in K10-blanketten, där du deklarerar din eventuella vinstutdelning. Även om du inte tar ut någon utdelning är det bra att lämna in K10-blanketten för att hålla koll på hur det sparade utdelningsutrymmet förändras.

Ideella föreningar, stiftelser m.fl – inkomstdeklaration 3

För ideella föreningar, stiftelser och liknande organisationer ska inkomstdeklaration 3 lämnas in. Inkomstdeklaration 3 ska även kompletteras med någon eller några av bilagorna. Du får automatiskt rätt bilaga eller bilagor skickade från Skatteverket.

Handels- och kommanditbolag – inkomstdeklaration 4 och N3A-bilagan

Du som är delägare i ett handels- eller kommanditbolag ska förutom att lämna in inkomstdeklaration 4 även lämna in N3A-bilagan, där du redovisar dina andelar i bolaget. N3A-bilagan lämnas in tillsammans med den privata inkomstdeklarationen.

Skatteverket skickar rätt blankett till dig

För vissa bolagsformer finns det många olika blanketter att välja mellan. Skatteverket har dock bra koll på vilken blankett just du berörs av. Du får därför hemskickad (eller digitalt) den deklaration och blankett som du ska fylla i, det är alltså inget som du själv aktivt behöver hålla koll på.

Känner du dig osäker på deklarationen?

Genom Bokio kan du enkelt anlita en redovisningskonsult som kan det mesta om deklarationer och giltiga avdrag. Du får alltid en offert innan du bestämmer dig. Läs mer om våra samarbetsbyråer här.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser