Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Bokföra julbord

Julbord med företaget - hur bokför man julbord 2023 och vilka avdrag gäller?

Det är den tiden på året där det börjar bli hög tid att boka julbord för företaget. Men vad är det egentligen som gäller, är kostnaden avdragsgill och hur bokförs julbord? Läs artikeln så reder vi ut oklarheterna!

Är julbord avdragsgillt?

Den 1 januari 2017 slopades avdragsrätten för representationsmåltider. Sedan dess går det inte att göra några avdrag för kostnader som uppstår vid måltider.

Det finns dock ett undantagsfall och det är det som Skatteverket benämner som "enklare förtäring". Denna kategori består exempelvis av alkoholfri dryck, kaffe, kakor, frukt och bullar. Ett julbord däremot är en fullvärdig måltid och är därför inte en avdragsgill kostnad.

Momsavdrag för julbord

Det må inte gå att göra avdrag för måltider, vad du däremot kan göra är att lyfta momsen. Det vill säga att momsen blir avdragsgill. Hur stort momsavdrag du kan göra beror på vad du bjuder dina anställda på.

Mat och alkoholfri dryck

Om julbordet innehåller mat och alkoholfri dryck som inte överstiger 300 kronor (exklusive moms) kan du göra momsavdrag för hela beloppet. Eftersom momssatsen på mat är 12 procent betyder det att du kan lyfta 36 kronor per person (300 x 0,12).

Om underlaget skulle överskrida 300 kronor (exklusive moms) per person är det fortfarande bara de första 300 kronorna som du kan lyfta momsen från. Även om underlaget skulle vara 500 kronor går det inte att lyfta mer än 36 kronor per person.

Mat och alkoholhaltig dryck

När alkoholhaltig dryck kommer in i bilden presenteras även en annan momssats, nämligen 25 procent. För att räkna ut hur mycket moms du kan lyfta behöver du därför ha koll på hur stor del av notan som maten, respektive den alkoholhaltiga drycken, stod för.

Därefter tar du ditt underlag på 300 kronor som du har rätt att lyfta momsen från och räknar ut respektive momssats, 12 procent för maten och 25 procent för alkoholhaltig dricka. Detta kallas för proportionerligt avdrag.

Exempel:

Ni är tre personer på en representationsmiddag och notan slutar på 1802 kr, varav 1136 mat är mat och 666 kr är alkoholhaltig dryck. Utan moms blir notan 1500 kr, varav 1000 kr är mat och 500 kr är alkoholhaltig dryck.

Eftersom ni är tre deltagare på middagen får du lyfta moms från ett värde på 900 kr, (300 kr per person). 

Av dessa är 900 kr är 67% mat (1000kr/1500kr) och 33% dryck (500kr/1500kr). Matkostnaden motsvarar 67% av 900 kr och blir 603 kr. Alkoholdrycken motsvarar 33% av 900 och blir 297 kr. För maten kan du lyfta 72,3 kr (603 x 12% moms) och för den alkoholhaltiga drycken 74,3 kr (297kr x 25% moms).

Totalt för middagen kan du alltså i det här exemplet dra av 146 kr i moms. Observera att måltiden måste ha uppnått det momsbelopp som du drar av. Om en middag bara kostade 250 kr kan du inte lyfta 36 kr, eftersom momsen bara är 30 kronor av kostaden (250kr x 0,12).

 

Schablonavdrag

Istället för att sitta och göra massa jobbiga beräkningar efter middagen så finns det även ett schablonavdrag som kan användas när underlaget överskrider 300 kronor (exklusive moms).

För representationsmåltid med alkoholhaltig dryck är schablonavdraget 46 kronor per person. I exemplet ovan hade du kunnat lyfta 138 kronor. För en representationsmåltid utan alkoholhaltig dryck är schablonavdraget 36 kronor per person.

I Bokio bokför du enkelt kostnader för representation med hjälp av smarta bokföringsmallar, då slipper du beräkna hur mycket moms du kan lyfta. Läs mer.

Kringkostnader är avdragsgilla

Julbordet kan i de flesta fall likställas med en personalfest i skattemässig mening och för personalfester finns det kringliggande kostnader som är avdragsgilla. Exempel på den här typen av kostnader kan vara lokalhyra, underhållning eller andra nöjesaktiviteter.

Då är det möjligt att göra avdrag med högst 180 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle. Om familjemedlemmar till anställda är inbjudna går det även att göra avdrag för dem.

Vad gäller enklare förtäring, exempelvis snacks eller en fruktbricka, så är hela beloppet avdragsgillt så vida det inte överstiger 60 kronor (exklusive moms) per person.

Det är viktigt att känna till att du bara får göra avdrag för två personalfester per år. Därför är det vanligt att många företag lägger extra energi på julfest och en sommarfest per år. Det är givetvis tillåtet att ha fler personalfester per år, men det är bara två av dem som går att göra avdrag för.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser