Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Årsbokslut för olika bolagsformer – guide för vad som gäller för ditt företag

Årsbokslut för olika bolagsformer – guide för vad som gäller för ditt företag

För alla de företag vars räkenskapsåret slutar 31:e december börjar det dra ihop sig till årsbokslut. Siffrorna och räkenskaperna för det gångna året ska summeras och presenteras i bokslutet. Vilken typ av bokslut just ditt företag ska göra beror bland annat på bolagsformen och storleken – i den här artikeln reder vi ut oklarheterna.

Enskild firma - årsbokslut eller förenklat årsbokslut?

Om du driver enskild näringsverksamhet är det antingen ett vanligt årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut som gäller (i ytterst sällsynta fall kan en årsredovisning vara nödvändigt).

Skillnaden mellan ett vanligt årsbokslut och ett förenklat årsbokslut är att det första alternativet även ska innehålla tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen. Det finns även förklarande instruktioner som underlättar processen.

Årsbokslut enskild firma

Det som bestämmer vilken typ av bokslut som ska upprättas är hur stor omsättningen är. För enskilda firmor som omsätter mer än tre miljoner kronor ska ett vanligt årsbokslut upprättas.

Förenklat årsbokslut

För enskild firmor som omsätter mindre än tre miljoner kronor har man möjlighet att göra ett förenklat årsbokslut, det är även möjligt att göra ett vanligt årsbokslut om du skulle vilja. 

Handelsbolag och kommanditbolag

För handels- och kommanditbolag är det både ägarstrukturen och företagets storlek som avgör vilken typ av bokslut som ska upprättas. Om företaget har en juridisk person som ägare ska en årsredovisning upprättas. Om företaget består av två fysiska personer, men räknas som större företag, ska också en årsredovisning upprättas.

Om företaget består av två fysiska personer, och räknas som mindre företag, kan ett vanligt årsbokslut upprättas.

Ett större företag är ett företag som uppfyller minst två av kriterierna under de senaste två räkenskapsåren:

  • Har fler än 50 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret
  • Har balansomslutning större är 40 MSEK
  • Har nettoomsättning större än 80 MSEK

Årsredovisning aktiebolag

För aktiebolag är det alltid en årsredovisning som ska sammanfatta räkenskapsåret. Däremot finns det olika varianter av årsredovisningar som är mer eller mindre krångliga att upprätta.

K-regelverken

Bokföringsnämnden har arbetat fram olika ett regelverk som är tänkt att underlättas förståelsen kring vilket årsbokslut ett företag ska göra. Det finns tre regelverk som kategoriseras från K1 till K3. Någonstans inom detta spannet befinner sig alla företag.

Kategori 1 (K1)

K1-regelverket innefattar företag som gör förenklat årsbokslut, med andra ord inga aktiebolag.

Kategori 2 (K2)

K2-regelverket är för de företag som upprättar en årsredovisning, men med något enklare regler. En årsredovisning enligt K2 lämpar sig bra för mindre aktiebolag.

Kategori 3 (K3)

För större aktiebolag ska årsredovisningen ske enligt K3-regelverket, detta ställer högre krav på årsredovisningen och ger en mer detaljerad och rättvisande bild av verksamheten. För att upprätta en årsredovisning enligt K3 krävs i regel hjälp från någon med yrkeskunskaper inom redovisning.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser