Reklamation

Definition:

Reklamation innebär att en kund påtalar ett fel eller en brist på en köpt vara eller tjänst. Kunden har då rätt att få felet åtgärdat eller kompenserat.

Vad är reklamation?

En reklamation är ett formellt klagomål som en konsument framför till en återförsäljare eller tillverkare när en vara eller tjänst inte uppfyller de förväntade kraven. Det kan till exempel handla om att en vara är trasig, felaktig eller inte fungerar som den ska.

När en konsument gör en reklamation kan han/hon kräva att felet åtgärdas, få ersättning för eventuella kostnader eller i vissa fall få pengarna tillbaka. Reklamationsrätten är en del av konsumenträttigheterna och skyddas av konsumentköplagen i Sverige.

När kan du göra en reklamation?

Det finns lite olika anledningar som kan föranleda att en konsument väljer att reklamera en vara. Några vanliga orsaker är:

 • Varan är felaktig eller trasig vid köpet
  Om varan är skadad, trasig eller på annat sätt bristfällig när du får den, har du rätt att reklamera den.
 • Varan fungerar inte som den ska
  Om en vara inte fungerar som den är tänkt eller som det har utlovats, kan du reklamera den.
 • Varan har dolda fel 
  Om det visar sig att varan har ett dolt fel som inte fanns vid köpet men som har upptäckts inom två år efter köpet, kan du reklamera den.

Det är viktigt att reklamationen görs inom skälig tid efter att felet har upptäckts. Enligt konsumentköplagen har man tre år på sig att reklamera en vara, men det allra bästa är att reklamera en vara så snabbt som möjligt efter att felet har uppdagats.

Hur reklamerar man en vara?

När du reklamerar en vara eller tjänst kan följande steg vara lämpliga för att se till att reklamationen går igenom:

 • Kontakta försäljaren
  För att göra en reklamation ska du först kontakta det företag som du handlade hos och informera dem om felet. Tänk på att du behöver kunna styrka ditt köp med ett kvitto eller liknande betalningsbekräftelse.
 • Beskriv felet tydligt
  Förklara vad som är fel med varan och hur det påverkar dess funktion. Om möjligt, inkludera bilder eller videor som visar felet.
 • Föreslå en lösning
  När du reklamerar en vara kan du kräva att få felet åtgärdat, få en ersättningsvara eller i vissa fall få pengarna tillbaka. Ange vad du önskar som lösning i din reklamation och ta dialogen därifrån med försäljaren.
 • Spara all kommunikation
  Det är viktigt att spara kommunikationen mellan dig och försäljaren för att ha bevis på att reklamationen har gjorts och hur den har hanterats. Särskilt om du pratar med olika representanter från samma företag kan det vara bra att kunna styrka vad som har hänt.
 • Känn till dina rättigheter
  Läs på om konsumentköplagen och dina rättigheter. På så sätt underlättar du för dig själv när du inleder ditt reklamationsärende.

Felet ska åtgärdas inom skälig tid

När du har gjort en reklamation har säljaren skyldighet att åtgärda felet inom skälig tid. Vad som anses vara skälig tid kan variera beroende på omständigheterna och vad för typ av vara det handlar om, men generellt sett bör det inte ta längre tid än det skulle ta att ordna en likvärdig vara.

Beroende på vad för typ av vara som du reklamerar kan du förvänta dig att den åtgärdas på olika sätt. När det till exempel kommer till klädesplagg är det smidigaste sättet att du lämnar in ditt gamla plagg och får ett nytt istället.

Om du istället har köpt en cykel som du hittar en defekt på är det troligare att försäljaren reparerar felet utan kostnad istället för att du får en helt ny cykel.

I ett tredje fall kan lösningen vara att du lämnar tillbaka varan och får tillbaka pengarna.

Vad händer om försäljaren inte åtgärdar felet?

Om säljaren inte åtgärdar felet inom skälig tid, kan du som konsument kräva ytterligare kompensation. Det kan till exempel innebära att du får rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka eller att du får ersättning för de kostnader som du har haft på grund av felet.

Om du inte är nöjd med hur ditt ärende har hanterats kan du ta ärendet till Allmänna Reklamationsnämmnden (ARN). Då blir ärendet granskat av en oberoende myndighet som bestämmer om konsumenten eller företaget har rätt i frågan.

Tänk även på…

Du kan även reklamera tjänster

Det är inte bara varor eller produkter som du kan reklamera, även tjänster som inte håller måttet för vad de ska leverera går att reklamera.

Reklamation av begagnade varor

Det går att reklamera begagnade varor lika bra som helt nya. Beroende på vad du har köpt kan förväntningarna på varans skick variera. Detta kan i vissa fall göra det vanskligare att få igenom en reklamation.

Om du köper ett klädesplagg från en second hand-butik kan man inte förvänta sig att plagget ska vara i nyskick, och det blir desto svårare att få rätten på sin sida. Om du däremot köper en begagnad telefon hos ett företag som lovar att den är helt oanvänd kan du lättare reklamera mobilen om du märker att den inte fungerar lika bra som utlovat.

Reklamation vid e-handel

När du handlar något online har du i regel samma rättigheter som vid köp i fysisk butik. Något att vara uppmärksam på är att vissa e-handelsbutiker är administrativt placerade i andra länder, och i sådant fall gäller inte den svenska reklamationsrätten.

Vissa e-handlare bedriver så kallad dropshipping, vilket innebär att ett företag är en medlare mellan kund och tillverkaren av en vara. Om droppshippingföretaget är baserat i Sverige men varan tillverkas och säljs från ett annat land kan andra regler komma att gälla.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.