Option

Definition:

Optioner är finansiella instrument som ger rätten att köpa eller sälja en tillgång (ofta aktier) till ett bestämt pris inom en viss tid.

Vad är en option?

En option är ett finansiellt kontrakt som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång (t.ex. aktier, råvaror eller valutor). Priset för optionen är förutbestämt och kallas för lösenpris. Optionen måste köpas till lösenpriset innan ett förfallodatum, annars går köparen miste om möjligheten.

Det finns två huvudtyper av optioner: köpoptioner och säljoptioner. Båda typerna används för att spekulera i marknadsrörelser, skydda investeringar mot risker och generera inkomst.

Varför handlar man med optioner?

Det finns olika anledningar till varför man handlar med optioner:

Riskhantering

Optioner kan användas för att skydda dina investeringar mot prisförändringar på marknaden. Genom att använda optioner kan du begränsa dina potentiella förluster och öka dina chanser att tjäna pengar på dina investeringar.

Generera vinst

Genom att sälja optioner kan du generera inkomst i form av optionspremier. Detta kan vara ett sätt att förbättra avkastningen på dina investeringar över tid.

Spekulation

Optioner ger dig möjlighet att spekulera i marknadsrörelser utan att behöva äga den underliggande tillgången. Om du exempelvis förutser att priset på en tillgång kommer att förändras kan du använda optioner för att dra nytta av dessa förändringar.

Köpoption

En köpoption ger innehavaren rätten att köpa en underliggande tillgång (oftast aktier) till ett bestämt pris före ett bestämt datum. Köpare av köpoptioner förväntar sig att värdet på aktien kommer att öka.

Om priset på aktierna överstiger lösenpriset, kan innehavaren av utnyttja sin rätt att köpa tillgången till det lägre lösenpriset och sedan sälja den till det högre marknadspriset, vilket genererar en vinst.

Om priset på den underliggande tillgången inte skulle överstiger lösenpriset vid förfallodatumet, kan innehavaren av köpoptionen låta optionen förfalla, eftersom det inte skulle vara lönsamt att utnyttja den. I detta fall förlorar köparen endast det belopp som betalats för optionen.

Säljoption

En säljoption ger innehavaren rätten att sälja en aktie till ett bestämt pris före ett visst datum. Köpare av säljoptioner förväntar sig att värdet på den underliggande tillgången kommer att minska.

Om priset på aktien sjunker under lösenpriset, kan innehavaren sälja optionen till det högre lösenpriset och sedan köpa tillbaka den till det lägre marknadspriset, vilket genererar en vinst.

Om priset på aktien inte sjunker under lösenpriset, kan innehavaren låta optionen förfalla, eftersom det inte skulle vara lönsamt att utnyttja den. I detta fall förlorar köparen endast det belopp som betalats för optionen.

Att handla med optioner är inte för alla

Det kräver stor spetskompetens inom ekonomi, såväl som stor kunskap om marknaden för att handla med optioner. Det finns möjlighet att göra stor vinst, men är samtidigt förankrat med väldigt stor risk. Därför bör du undvika att handla med optioner om du är oerfaren inom aktiehandel och inte är beredd att förlorade ditt satsade kapital.

 

 

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?