Nominellt värde

Definition:

Nominellt värde är ett fast belopp som inte påverkas av prisutvecklingen i samhället.

Vad är nominellt värde?

Nominellt värde, är det belopp som anges på ett finansiellt instrument, exempelvis en aktie eller obligation. Det är alltså det belopp som ursprungligen investeras eller lånas ut, utan att ta hänsyn till räntor eller inflation.

För aktier är det nominella värdet ofta den värdering som bolaget ger aktien vid tidpunkten för utgivandet.

Nominellt värde och realvärde

Det nominella värdet är alltså det ursprungliga beloppet för en tillgång, skuld eller finansiellt instrument. Det nominella värdet är konstant och förändras inte med tiden, det belopp som en gång var det nominella värdet kommer att vara det även i framtiden.

Realvärde däremot utgår från det nominella värdet men tar marknadens svängningar i beaktande. Realvärdet påverkas av konjunkturen och prisutvecklingen i samhället, på så sätt förändras realvärdet kontinuerligt.

Nominellt värde i bokföringen

I bokföring används begreppet nominellt värde för att representera det ursprungliga värdet av en tillgång eller skuld vid tidpunkten för transaktionen.

Det kan vara värdefullt att notera det nominella värdet av tillgångar och skulder i företagets räkenskaper, eftersom det hjälper till att spåra ursprungliga investeringar och kostnader över tid.

Nominellt värde och aktier

När ett företag emitterar aktier är det nominella värdet det pris per aktie som företaget sätter vid emissionen. Detta värde förblir konstant över tid och påverkas inte av marknadsförändringar eller företagets utveckling.

Det är värt att notera att det nominella värdet av en aktie ofta skiljer sig markant från dess marknadsvärde, som är det pris som investerare är villiga att betala för aktien på öppna marknaden.

Nominellt värde och obligationer

För obligationer är det nominella värdet det belopp som låntagaren lovar att återbetala när obligationen förfaller. Det är också den bas som räntebetalningar beräknas på. Precis som med aktier är det nominella värdet på en obligation konstant över tid och påverkas inte av marknadens svängningar.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?