Emission

Definition:

Emission betyder att ett företag ger ut värdepapper, oftast aktier, för att få in mer kapital i verksamheten.

Emission - när ett företag emitterar

I vissa situationer när ett företag behöver få in mer kapital till sin verksamhet kan bolaget emittera. Kortfattat kan man beskriva emission som ett sätt för ett bolag att ge ut nya aktier för att stärka sin ekonomiska position.

En emission är ett stort beslut och måste alltid fattas av styrelsen. Ofta emitterar företag för att kunna få in mer kapital inför stora investeringar eller för att överleva tuffa ekonomiska tider. Det är alltså inget beslut som kan fattas vid minsta lilla ekonomiska missöde.

Olika typer av emissioner

Den gemensamma nämnaren för emission är att ett företag tillskansar sig mer kapital genom att ge ut värdepapper, men det finns olika sätt att gå till väga på.

Nyemission

Den vanligaste typen av emission är nyemission, vilket innebär att företaget i fråga ger ut nya aktier som kan köpas av antingen externa eller interna intressenter. De befintliga aktieägarna har alltid företrädesrätt att köpa aktier, så kallade teckningsrätter.

En nyemission leder till utspädning av aktierna, eftersom varje aktie blir mindre värd (relativt sett) när företagets värde fördelas mellan fler aktier. Däremot är varje enskild aktie värd lika mycket i absoluta tal, det vill säga dess kvotvärde. Med andra ord har du fortfarande lika mycket pengar investerat i aktier, men ditt ägande i företaget späds ut.

Fondemission

Vid en fondemission sker det ingen utspädning av företagets aktier. När ett företag har befintligt fritt medel tillgängligt, exempelvis genom vinst, kan du välja att omvandla kapitalet till aktiekapital. Det tillförs inget nytt kapital utan man kan se det som en bokföringsåtgärd.

Antingen kan du välja att ge ut nya aktier som binder upp kapitalet, vilket leder till att kvotvärdet per aktie sjunker. Ditt ägande i bolaget är dock oförändrat är eftersom andra ägarna får proportionellt stor fördelning av aktierna. Du kan också välja att inte ge ut några nya aktier – i så fall får de befintliga aktierna ett högre värde.

Kvittningsemission

En kvittningsemission liknar en nyemission – men istället för att ge ut nya aktier till ägarna används kapitalet för att betala av skulder.

Apportemission

Apportemission liknar också nyemission – men istället för att aktierna betalas med pengar betalas de med något annat, exempelvis andra aktier, fastigheter, maskiner med mera. Apportemission resulterar i en utspädning av aktiernas kvotvärde.

Split

Vid en split delas aktierna upp till fler aktier, vilket leder till att aktiernas kvotvärde sjunker. För att göra aktierna lättare att hantera underlättar det om de är värde mindre, exempelvis gällande handel på börsen.

En "split 100:1" innebär att man får hundra nya aktier mot en gammal. En gammal aktie som var värd 10 000 kronor blir då värd 100 kronor. Eftersom det sammanlagda värdet av de nya aktierna är lika stort som de gamla, förändras inte aktieägarnas proportionella innehav.

Omvänd split

En omvänd split fungerar som en split, men istället för att en aktie delas upp så slås fler aktier ihop till en. En omvänd split kan vara bra när ett bolag har sjunkit mycket i värde och en aktie är värd mycket mindre än det ursprungliga värdet. Då kan en omvänd split vara nödvändig för att förenkla hantering av aktierna på marknaden.

Bokio hjälper dig att driva företag

Få stenkoll på ditt företags ekonomiska situation med hjälp av Bokio. Utöver att göra bokföringen till en barnlek kan du betala ut lön, skicka fakturor, göra bokslut  direkt i Bokio.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.