Monetär

Definition:

Monetär betyder att någonting har med pengar eller penningvärde att göra.

Vad betyder monetär?

Monetär är ett ord som beskriver att något har med pengar eller penningsvärde att göra. Monetär efterföljs ofta därför i regel av ett annat ord, exempelvis "monetär säkerhet".

Monetära frågor studeras ofta inom nationalekonomi och är en central del av den ekonomiska politiken.

Monetära strömmar

Monetära strömmar är de processer som påverkar penningvärdet och penningmängden.

Dessa strömmar kan vara både inkommande och utgående och kan påverkas av olika faktorer som centralbankens penningpolitik, ekonomiska förändringar och politiska beslut. Monetära strömmar kan indelas i två huvudtyper: primära och sekundära monetära strömmar.

Primära monetära strömmar är de grundläggande processerna som skapar och förstör pengar, såsom när centralbanken trycker nya sedlar eller förstör gamla.

Sekundära monetära strömmar är de som uppstår när pengar byter händer mellan olika ekonomiska aktörer, som hushåll, företag och offentliga institutioner.

Monetär union

En monetär union är en grupp länder som använder en gemensam valuta för att underlätta handel och ekonomisk integration.

Fördelarna med en monetär union inkluderar minskade växlingskostnader och en mer stabil valuta, vilket underlättar handel mellan medlemsländerna.

Nackdelarna kan vara att medlemsländerna förlorar kontrollen över sin egen penningpolitik och att de kan påverkas negativt av ekonomiska kriser i andra medlemsländer.

Monetär bas

En monetär bas är det totala värdet av alla fysiska pengar (sedlar och mynt) och banksaldo hos centralbanken som cirkulerar i ekonomin. Den monetära basen är viktig för att hålla kontroll på penningmängden och används av centralbanker för att styra penningpolitiken.

Genom att öka eller minska den monetära basen kan centralbanken påverka räntor, inflation och ekonomisk tillväxt. Det finns två huvudsakliga sätt för centralbanken att påverka den monetära basen: genom att köpa och sälja statsobligationer på öppna marknaden och genom att ändra räntan på inlåning och utlåning till banker.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?