Likvidation

Definition:

Likvidation innebär att ett företag avvecklas och avslutas.

Vad betyder likvidation?

Om du som företagsägare vill avsluta ditt engagemang i ditt företag finns det lite olika sätt att gå tillväga. Om det finns fler aktieägare kan du sälja av ditt innehav och säga upp dig. Då kommer företaget leva vidare utan din inblandning.

Om du istället vill avsluta företagets definitiva fortlevnad är likvidation oftast rätt väg att gå. Då används kvarvarande kapital i första hand till att betala av skulder. Om du har tillgångar i företaget, exempelvis dator eller annan utrustning, kan dessa antingen säljas av, eller om du har nytta av dem i ditt privatliv kan du göra eget uttag. Det vill säga att företagets tillgångar förs över till en aktieägare. I så fall ska det egna uttaget beskattas och bokföras.

En likvidator är ansvarig för likvidationen

Att likvidera ett aktiebolag är en administrativt krävande process. Därför tillsätts en så kallad likvidator som är ansvarig för hela processen. I vissa fall kan du själv vara likvidator, förutsatt att du uppfyller vissa kriterier. I andra fall tilldelas du en likvidator av Bolagsverket.

Det är främst aktiebolag som är tidskrävande att likvidera. Handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor är en smidigare process som oftast kan ordnas på egen hand.

Frivillig likvidation

En frivillig likvidation innebär att det är någon delägare i företaget som själv bestämmer att en företaget ska likvideras. Beslutet om likvidation beslutas på bolagsstämman och gäller omedelbart.

Tvångslikvidation

Om ett aktiebolag inte uppfyller kraven för att drivas vidare kan det tvingas att avslutas av Bolagsverket eller allmän domstol, vare sig delägaren eller delägarna vill det eller inte.

Går du i tankar på att likvidera ditt aktiebolag?

Hur avvecklar man smidigast ett aktiebolag? Vilka krav finns på en likvidator? Hur lång tid tar en likvidation? Svaret på dessa frågor och många till hittar du i vår artikel om hur man går till väga för att likvidera ett aktiebolag!

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.