Nyemission

Definition:

Nyemission betyder att ett aktiebolag säljer nyemitterade aktier för att öka företagets kapital.

Nyemission för att få in mer kapital

När ett aktiebolag skapas upprättas en stiftelseurkund, i vilken det framgår hur många aktier företaget består av och dess värde. Aktierna delas oftast upp mellan grundarna av företaget, ibland tas även någon extern finansiär in.

Vid en nyemission ges nyemitterade aktier ut, det vill säga fler aktier än vad som fanns vid starten. När nya aktier säljs ut innebär det att mer kapital kommer in i bolaget, vilket oftast är anledningen till en nyemmission. Det kan vara för att kunna genomföra en stor investering, för att kunna expandera eller för att undvika att gå i konkurs.

Utspädning

När ett företag emitterar (genomför en nyemission) leder det till att ägandeskapet späds ut över fler aktier. Samma värde fördelas på fler aktier, vilket betyder att varje aktie sjunker i värde.

Teckningsrätt

För att göra det attraktivt att köpa aktier vid en nyemission sätts de nya aktierna till ett lägre pris än vanligt. Hur mycket en aktie kostar vid en nyemission kallas för teckningskurs.

Företrädesemission

För att undvika att utomstående får inflytande över ett företag kan man nyemissionen ske enligt principen företrädesemission. Det innebär att de befintliga aktieägarna får företräde framför externa intressenter. På så sätt kan man se till att behålla kontrollen över företaget samtidigt som kassan fylls på med kapital.

Riktad emission

I linje med företrädesemission så är riktad emission också till för att undvika oönskade aktieägare kan köpa sig in i ett aktiebolag. Riktad emission innebär att endast utvalda intressenter har möjlighet att köpa aktier, exempelvis riskkapitalistföretag.

Nyemission beslutas på årsstämman

Det är på årsstämman som en nyemission och alla dess detaljer bestäms. Exempelvis hur mycket aktierna ska säljas för, om de befintliga ägarna har företräde eller om emissionen ska riktas åt några särskilda intressenter.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?