Nyemission

Definition:

Nyemission betyder att ett aktiebolag säljer nyemitterade aktier för att öka företagets kapital.

Nyemission för att få in mer kapital

När ett aktiebolag skapas upprättas en stiftelseurkund, i vilken det framgår hur många aktier företaget består av och dess värde. Aktierna delas oftast upp mellan grundarna av företaget, ibland tas även någon extern finansiär in.

Vid en nyemission ges nyemitterade aktier ut, det vill säga fler aktier än vad som fanns vid starten. När nya aktier säljs ut innebär det att mer kapital kommer in i bolaget, vilket oftast är anledningen till en nyemmission. Det kan vara för att kunna genomföra en stor investering, för att kunna expandera eller för att undvika att gå i konkurs.

Utspädning

När ett företag emitterar (genomför en nyemission) leder det till att ägandeskapet späds ut över fler aktier. Samma värde fördelas på fler aktier, vilket betyder att varje aktie sjunker i värde.

Teckningsrätt

För att göra det attraktivt att köpa aktier vid en nyemission sätts de nya aktierna till ett lägre pris än vanligt. Hur mycket en aktie kostar vid en nyemission kallas för teckningskurs.

Företrädesemission

För att undvika att utomstående får inflytande över ett företag kan man nyemissionen ske enligt principen företrädesemission. Det innebär att de befintliga aktieägarna får företräde framför externa intressenter. På så sätt kan man se till att behålla kontrollen över företaget samtidigt som kassan fylls på med kapital.

Riktad emission

I linje med företrädesemission så är riktad emission också till för att undvika oönskade aktieägare kan köpa sig in i ett aktiebolag. Riktad emission innebär att endast utvalda intressenter har möjlighet att köpa aktier, exempelvis riskkapitalistföretag.

Nyemission beslutas på årsstämman

Det är på årsstämman som en nyemission och alla dess detaljer bestäms. Exempelvis hur mycket aktierna ska säljas för, om de befintliga ägarna har företräde eller om emissionen ska riktas åt några särskilda intressenter.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.