Avkastning

Definition:

Avkastning beskriver hur mycket vinst en investering har genererat.

Vad är avkastning?

Avkastning är en ekonomisk term som mäter hur mycket vinst eller avkastning en investering eller företagsverksamhet genererar. Avkastning kan komma från olika källor, inklusive försäljning av produkter eller tjänster, investeringar och kapitalvinst.

Avkastning är ett viktigt nyckeltal för att bedöma om en investering har varit lönsam eller inte. Beräknad avkastning är också ett viktig del när man planerar kommande investeringar. Ofta pratar man om avkastning i generella termer, men det finns även mer specifika typer av avkastning som vi går igenom nedan.

Avkastning på eget kapital

Avkastning på eget kapital är ett mått på hur mycket vinst eller avkastning ett företag genererar i förhållande till dess eget kapital. Det beräknas genom att dividera företagets nettoresultat med dess totala eget kapital.

Bruttoavkastning

Bruttoavkastning är den totala avkastningen som en investering eller företagsverksamhet genererar, inklusive intäkter från försäljning och andra intäkter.

Nettoavkastning

Nettoavkastning är den totala avkastningen som återstår efter att alla kostnader och utgifter har dragits av från bruttoavkastningen.

Procentuell avkastning

Procentuell avkastning är ett mått på hur mycket avkastning en investering eller företagsverksamhet genererar i förhållande till dess investerade kapital eller eget kapital. Det beräknas genom att dividera nettoavkastningen med investerat kapital eller eget kapital och multiplicera med 100.

Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?