A conto

Definition:

En delbetalning som ofta görs i förskott. Förekommer främst i långvariga projekt med höga betalningsbelopp.

Vad är a conto?

A conto är en delbetalning som oftast sker i förskott. Vid långvariga projekt, eller uppdrag med höga summor pengar, är a conto är en vanligt förekommande metod. Den slutgiltiga fakturan betalas vid det tillfälle som uppdraget är slutfört. A conto-fakturorna som har betalats under tidens gång räknas då av från slutgiltiga fakuran. A conto-fakturorna kan ses som underlag till den slutliga fakturan och är i den meningen inte definitiva fakturor.

Fördelar med a conto

Särskilt vid uppdrag som är stora, både tidsmässigt och kapitalmässigt, innebär det en trygghet för uppdragstagare att få betalt under uppdragets gång. Dels för att behålla likviditeten i företaget men också för att säkerställa att uppdragsgivaren har kapital nog att betala för tjänsten. 

 Läs mer i vår ordlista

Kom igång med Bokio idag!

Vi har allt du behöver för ditt företag: (superenkel) bokföring, företagskonto, fakturering, lönehantering och bokslut. Få ditt företag att växa med Bokio.

Kom igång direkt!

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?