Lägga till kommentar eller uppgift

För att lägga till en kommentar eller uppgift går du in under Kunder i sidopanelen, du kan sedan lägga till en kommentar/uppgift både från Översikt (1) samt via Noteringar (2). Vill du addera en kommentar klickar du på Lägg till kommentar (3) och för en uppgift klickar du på Lägg till uppgift (4)

När ni lagt till dessa så kommer de vara synlig både i listan på fliken Noteringar (2) och i sidopanelen på fliken Översikt (3/4).

översikt_noteringar_kommentar_uppgifter

Skapa ny uppgift

När du klickar på Lägg till uppgift visas en modal där du kan lägga till information om uppgiften, inklusive dess nuvarande status (2) och ett valfritt förfallodatum (3). När du skapar en ny uppgift kan du välja att tilldela den antingen till dig själv, en annan medlem av din bokföringsbyrå eller företagsägaren (1). Endast medlemmar som är markerade som ansvariga för det kundföretag som du skapar uppgiften för visas i listan.

  • Om uppgiften tilldelas en medarbetare på redovisningsbyrån, kommer de att motta en notifikation om detta. De kan därefter hitta uppgiften under Uppgifter och Kommentarer för den berörda kunden.
  • Tilldelas uppgiften till företagsägaren kommer de att få en notis i Bokio och även få fram uppgiften under Saker att göra 

skapa_ny_uppgift

Lägga till kommentar

När du lägger till en kommentar kan du även här välja att pinga andra medlemmar i byrån alternativt företagsägaren. Ifall du anger "@" kommer du att få upp en lista där du kan välja vem det avser, alternativt manuellt skriva in namnet: @Anna

Likt som för uppgifter så kommer personen som benämns i kommentar bli notifierad via byrå-vyn (om det avser en byråmedlem) eller i Bokio (om det avser företagsägaren).  skapa_ny_kommentar

Redigera/Ta bort kommentar eller uppgift

För att redigera eller ta bort en kommentar/uppgift så klickar du på flervalsikonen och väljer Ta bort / Redigera

klicka_redigera