Lägga till kommentar eller uppgift

Lägg till en kommentar/uppgift

Gå in under Kunder i sidopanelen, du kan sedan lägga till en kommentar/uppgift både från Översikt (1) samt via Noteringar (2). Vill du addera en kommentar klickar du på Lägg till kommentar (3) och för en uppgift klickar du på Lägg till uppgift (4)

När ni lagt till dessa så kommer de vara synlig både i listan på fliken Noteringar (2) och i sidopanelen på fliken Översikt (3/4).

översikt_noteringar_kommentar_uppgifter

Skapa ny uppgift

När du klickar på Lägg till uppgift visas en modal där du kan lägga till information om uppgiften, inklusive dess nuvarande status (2) och ett valfritt förfallodatum (3). När du skapar en ny uppgift kan du välja att tilldela den antingen till dig själv eller till en annan medlem av din bokföringsbyrå (1). Endast medlemmar som är markerade som ansvariga för det kundföretag som du skapar uppgiften för visas i listan.

När uppgiften har skapats skickas ett meddelande till det tilldelade användarkontot, antingen via e-post eller i Bokio Byrå-webbappen beroende på användarens inställningar för meddelanden.

skapa_ny_uppgift

Framöver kommer du även kunna tilldela en uppgift direkt till medlemmar i dina kundföretag och meddela dem.

Redigera/Ta bort kommentar eller uppgift

För att redigera eller ta bort en kommentar/uppgift så klickar du på flervalsikonen och väljer Ta bort / Redigera

klicka_redigera