Koppla företag i Bokio till din byrå

Har du inget byråkonto? Läs om hur du skapar konto och kommer igång med Bokio Byrå här.

Koppla kunder till din byrå

Det finns lite olika scenarion där du kan ha kunder kopplade till din användare i Bokio som ännu inte är tillagda i byråmiljön, till exempel:

  • Du har blivit inbjuden som användare till ett företag i Bokio av din kund
  • Du skapade företaget (kunden) innan du skapade ditt konto i Bokio Byrå
  • Du använde flödet Skapa nytt företag istället för att Skapa kund

Om du har skapat en byrå och har tillgång till kunder (företag) i Bokio som ännu inte lagts till på din byrå så kommer du få en notis högst upp om att du har kundföretag att granska och koppla. Du kan klicka på Granska och koppla för att koppla direkt eller eller gå till Inställningar → Anslut företag till din byrå.

Koppla existerande kunder

Nu kan vi välja vilka företag vi vill koppla som kunder till byrån. I exemplet så har vi två företag som vi pga. olika anledningar inte kan koppla till byrån. 

Det finns tre olika anledningar till varför du inte kan koppla en kund. Så här löser du dem:

  1. Du saknar rättigheten att hantera användare → Be kunden eller administratören i företaget att ändra dina användarrättigheter under Inställningar så att du har adminbehörighet
  2. Du kan inte koppla detta företag till din byrå eftersom det ägs av en redovisningskonsult i din byrå → Det är alltid kunden som ska stå som ägare av företaget i Bokio. Administratören för bolaget kan då in och ändra detta under Inställningar och Användare
  3. Företaget är redan kopplat till en annan byrå → I dagsläget finns det ingen bra lösning för detta. Kontakta oss på byrasupport@bokio.se för att få hjälp.

Koppla företag till din byrå

Välj de företag du vill koppla som kunder till din byrå och klicka på Lägg till i kunder.

Lägg till i kunder

När du har kopplat företagen till din byrå så hamnar de under Kunder.

kopplade_kunder_byra