Kan jag sänka arbetsgivaravgiften med växa-stöd?

​För enmansföretag som anställer sin första medarbetare har man möjlighet att ansöka om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna, det så kallade växa-stödet. Hos Skatteverket kan du läsa mer om hur detta fungerar.

I nuläget får man inte justera detta på varken anställd eller lönespecifikation (avgifterna redovisas inte på lönespecen så den anställde ser det inte oavsett). Det går att hantera sänkningen i bokföringen dock. Det görs i Steg 2 i lön där man bokför skatter och sociala avgifter. Om du klickar på kugghjuls-symbolen så kan du justera med den summa som den sänkta arbetsgivaravgiften gäller.

Det som sker rent bokföringsmässigt är att de sociala avgifterna kommer bokas upp enligt lönespecifikationen i steg 1 då själva lönen bokförs. Sociala avgifter debiteras på konto 7510.

Nästa steg är att beräkna och lägga in det avdrag som ska göras. Klicka på kugghjulssymbolen och skriv i den positiva värdet som ska dras av.

När du sedan bokför skatterna i steg 2 kommer avdraget att krediteras på konto 7510. Summan på 1630 (skattekontot), dvs det som betalas in, blir därmed minskat med avdraget.

Observera!

Det kommer då bli rätt i bokföringen men du får se till att manuellt justera det när du deklarerar avgifterna. Den AGI-fil du får ut från Bokio kommer alltså inte att innehålla avdraget. Efter att du har importerat filen till Skatteverket så kan du i steget efter dra av totala avdraget (på alla anställda det rör den månaden) sociala avgifter.

Läs mer