Kan jag dra extra skatt på en anställds lön?

Om en anställd önskar dra extra skatt på sin månadslön så löser du detta antingen genom att lägga en egen skattesats, eller genom jämkning. Jämkning hittar du under Lägg till ny rad → Jämkning inne på Lön.