Kan jag dra extra skatt på en anställds lön?

Om en anställd önskar dra extra skatt på sin månadslön så löser du detta antingen genom att lägga en egen skattesats, eller genom jämkning. Jämkning hittar du under Lägg till ny rad → Jämkning inne på Lön.

Skatteverket beräknar ej skatt på lön under 1000 kr [Ersättning under 1000 kronor]. Detta gäller om ersättningen är under 1000 kr på ett helt år. Skulle den anställde ha ersättning på minst 1000 kr ska skatt beräknas. När du skapar lön i Bokio beräknas ej skatt då lönen understiger en viss summa i enlighet med vald skattetabell. Skulle den anställde tjäna mer utöver detta kan du behöva lägga till en rad med jämkning så att skatten dras ändå.

Välj "+" som enhet när du vill dra mer skatt.

Resultatet blir i detta fall så här.