Skatte -och bokföringsregler inom E-handel

Inom e-handel är det inte alltid helt enkelt att följa skatte- och bokföringsreglerna. Med Bokios lösning vill vi göra det enkelt för dig att göra rätt. Bokföringen för e-handel i Bokio stöder sig på följande grundprinciper:

  • Användning av fakturajournal som bokföringsmaterial för de dagligen grupperade verifikaten.
  • Det ska vara enkelt att spåra källverifieringarna för varje försäljning från fakturajournalen.
  • E-handel använder fakturerad försäljning, det vill säga inget kassaregister.
  • Säljaren ska föra register över alla fakturor och kreditnotor som produceras av e-handelsbutiken.
  • Skatteverket tillåter att fakturanummer tillämpas av redovisningssystemet efter att de har lämnats till köparen.

Säkerställ att din e-handelsbutik följer bokföringsregler

Bokios lösning förutsätter användningen av fakturerad försäljning. Det betyder att din e-handelsbutik måste producera korrekta kontantfakturor och kreditnotor, om du inte tar betalt med kundfakturor. För att en faktura ska uppfylla kraven måste den innehålla följande information:

  • Utgivningsdatum
  • Vad som såldes
  • Mängd
  • Köparen ska identifieras (t.ex. namn/adress)
  • Sekvensnummer 

Woocommerce

I woocommerce finns till exempel tillägget PDF-fakturor och packsedel för WooCommerce. Notera att om du behöver hantera återbetalningar behöver du en licens för att kunna göra kreditnotor.

Fakturajournal som bokföringsmaterial

De flesta e-handelsbutiker använder inte kassaregister och måste därför ta fram korrekta kontantfakturor och kreditnotor, se fakturerad försäljning. Istället för att försöka återskapa dem i Bokio använder vi en fakturajournal för att göra det enkelt att hitta den faktura eller kreditnota som producerats av e-handelsbutiken. Vi använder ordernummer och betalnings-/återbetalningsdatum för att göra det enkelt att hitta rätt dokumentation av försäljningen.

Grundregeln för kontantfakturor säger att de ska bokföras separat men BFNAR 2013:3 punkt 2.9 gör det möjligt att gruppera liknande affärshändelser för samma dag i en gemensam verifikation.

"Likartade affärshändelser hänförliga till en och samma dag som dokumenteras genom flera verifikationer får bokföras och presenteras i sammandrag i en bokföringspost, om det utan svårighet kan klarläggas vilka affärshändelser som ingår i bokföringsposten" - BFNAR 2013:2 punkt 2.9

Bokio lägger till ett fakturanummer till varje faktura eller kreditnota i fakturajournalen för att se till att det finns en obruten sekvens. För vissa kan detta innebära att du har ett fakturanummer för dokumenten som skapats av e-handelssystemet och ett annat nummer i Bokio. Dessa nummer är dock kopplade till datum, ordernummer och typ av transaktion (betalning eller återbetalning).