Vad är en offert?

En offert är ett försteg till en faktura. Offerten används för att dela ett erbjudande till din kund för en vara eller tjänst. Den omfattar oftast en beskrivning av produkten eller jobbet som ska göras, pris, betalnings- och leveransvillkor.

I Bokios offerter så måste även giltighetstid anges för att köparen ska veta hur länge erbjudandet gäller.

Så här skapar du en offert i Bokio.