Företagsägare

I Bokio hamnar rollen som företagsägare automatiskt på den användare som skapar företaget. Detta går att ändra på i ett senare skede men ändringen måste göras från företagsägaren. Du kan som vanlig användare inte ändra detta.

Företagsägaren kan gå in under Inställningar och Användare och få fram denna vyn.

Företagsägare i inställningar för användare

Här kan man klicka på Byt ägare och välja vilken annan användare som ska ta över ägarrollen. Observera att när ägaren är bytt kan endast den nya ägaren byta ägandeskap av företaget.