Lägg till mottagare för utlandsbetalning

För att kunna skicka betalningar till utlandet behöver du göra en ansökan om vardera mottagare. Detta görs bara innan din första utbetalning till mottagaren. Observera att du för närvarande behöver kontakta support@bokio.se för att aktivera funktionen internationella betalningar. 

En ansökan och registrering av mottagare görs genom Internationella betalningar under Bank i vänstermenyn. Klicka på Lägg till mottagare.

Klicka på Lägg till mottagare

När du fyllt i mottagarens uppgifter och besvarat frågorna för kundkännedom hamnar din mottagare i granskning. Granskningen görs av Svea Bank och kan ta upp till ett par dagar. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan om mottagare i god tid innan betalningen ska göras.

Din ansökan om mottagare står nu som "i granskning"

Klicka på Uppdatera status för att mottagaren ska få status Klar.

Har du innan ansökan lagt in din betalningsmottagare som leverantör? För att en mottagare ska vara godkänd så krävs det att informationen du angett i ansökan matchar med den information du angett i leverantören. Det innebär till exempel att mottagarnamn, postadress och IBAN måste skrivas på samma sätt.

Vi rekommenderar därför att du går igenom informationen på din leverantör innan du lägger in en ansökan om en betalningsmottagare i utlandet så att den är korrekt och densamma som du planerar att skicka in i din ansökan.

Om statusen på din mottagare är Matchar ej kan det alltså bero på något av ovanstående. Bokio visar vilket eller vilka informationsfält det är som inte matchar. I skärmbilden nedan ser vi till exempel att IBAN är skrivet med mellanslag i leverantören men utan mellanslag i ansökan. Vi ser också att namnet på mottagaren är felskrivet i leverantören.

I bilden ser vi att mottagarnamn och IBAN ej matchar i leverantör jämfört med ansökan

Förutsatt att din ansökan är korrekt kan du enkelt ändra informationen i leverantören. Detta gör du antingen genom Leverantörer och inköp → Leverantörer eller genom betalningsflödet där du väljer mottagare och klickar på Visa/Ändra detaljer.

Justera uppgifter för leverantör

I mottagarinformationen väljer du även vilken valuta som ska användas vid betalningen eller överföringen. Observera att du inte kan betala till utlandet i SEK. Betalningar till Storbritannien kan ej göras i GBP, välj istället annan föreslagen valuta.