Ansök och kom igång med internationella betalningar

Med Bokio Företagskonto har du möjlighet att skicka betalningar till utlandet direkt från ditt Bokiokonto. För närvarande behöver du kontakta support@bokio.se för att aktivera funktionen. För att komma igång med internationella betalningar behöver du:

1. Ansöka om internationella betalningar 
2. Registrera vem du vill skicka pengar till genom separat ansökan 

Följande länder stöds för internationella betalningar med Bokio Företagskonto:
Österrike, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Schweiz och Storbritannien.

Vid betalningar till Storbritannien stöds inte GBP. Använd istället EUR eller annan föreslagen valuta.

Om du bara gör inköp från utlandet med ditt Bokio företagskort behöver du inte ansöka om internationella betalningar, det är endast om du gör utbetalningar från betalningsflödet (dvs. från ditt bankkonto) i Bokio eller senare kommer ta emot insättningar från utlandet.

Ansök om internationella betalningar 

Klicka på Internationella betalningar som du hittar under Bank i vänstermenyn, och starta din ansökan. Du kommer få svara på några frågor om vilken typ av betalningar du kommer att göra.

Observera att du i ansökan även behöver besvara frågor gällande inkommande internationella betalningar. Detta eftersom att vi arbetar för att lansera en lösning med IBAN. Så om du senare även vill kunna ta emot pengar till ditt Bokio Företagskonto behöver du även svara på frågorna som rör inbetalningar redan nu.

Besvara frågorna och ansök om internationella betalningar

Registrera och ansök om mottagare

För att kunna skicka betalningar till utlandet behöver du göra en ansökan om vardera mottagare. Detta görs bara innan din första utbetalning till mottagaren.

En ansökan och registrering av mottagare görs genom Internationella betalningar under Bank i vänstermenyn. Klicka på Lägg till mottagare.

Klicka på Lägg till mottagare

När du fyllt i mottagarens uppgifter och besvarat frågorna för kundkännedom hamnar din mottagare i granskning. Granskningen görs av Svea Bank och kan ta upp till ett par dagar. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan om mottagare i god tid innan betalningen ska göras.

Innan din mottagare godkänns hamnar den under status "i granskning"

Klicka på Uppdatera status för att mottagaren ska få status Klar.

 

Läs mer