Om du råkat betala något privat med ditt Bokio Företagskonto

Eftersom ditt Bokio Företagskonto är ett konto som tillhör företaget, ska du ej bekosta det med privata inköp. Om du av misstag har råkat göra detta ska det bokföras som en skuld till företaget.

Enskild firma

Driver du en enskild firma ska transaktionen bokföras med bokföringsmallen Eget uttag. Detta kommer debitera skuldkontot 2013.

Aktiebolag

Har du ett aktiebolag, ska du istället bokföra det manuellt så här:

1685 (Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående) Debet Summa
19XX* Kredit Summa

*Det 19-konto som ditt Bokio Företagskonto är kopplat till.

Observera! Det är viktigt att du som driver ett aktiebolag betalar tillbaka skulden så fort felet är upptäckt.När du har återbetalat till ditt Bokio Företagskonto kan du bokföra insättningen manuellt så här:

1685 (Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående) Kredit Summa
19XX* Debet Summa