Att göra - Kommande

Under Att göra - Kommande kan du:

  • Se kommande momsrapporter att godkänna.
  • Se kundfakturor med förfallodatum efter dagens datum.
  • Se leverantörsfakturor med förfallodatum efter dagens datum. 

Dessa är i default-läget alltid öppna men du kan stänga och öppna dem som du vill för att se vad som finns under  respektive kategori. Genom att hovra musen över raderna i Att göra får man se sina valmöjligheter på knapparna som dyker upp.

Under Kommande hittar du momsrapporter som snart ska stängas eller fakturor där förfallodatum ej har passerat. Har en faktura redan blivit betald eller ska redigeras så kan du göra det direkt från Att göra - Kommande. 

Valmöjligheterna kan skilja sig lite beroende på om du har Bokio Företagskonto eller inte. Med företagskonto i Bokio kan du direkt betala eller lägga till betalningar som bokförs automatiskt. Läs mer om Bokio Företagskonto här. 

Har du inte Bokio Företagskonto så kan du istället registrera betalningar och hantera fakturor på samma vis som från fakturafunktionen. 

Att göra - Kommande, översikt

 

Läs mer: