Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Vårbudgeten 2023 - så påverkas företagen

Vårbudgeten 2023 - så påverkas företagen

I dagarna presenterade regeringen sin vårbudget och vårändringsbudget. Vilka områden kommer prioriteras i budgeten den närmsta tiden och hur påverkar det företagen? I den här artikeln tar vi upp de viktigaste punkterna att känna till!

Fokus på att dämpa inflationen

Det genomgående temat i vårbudgeten är att dämpa inflationen och ta sig ur lågkonjunkturen så lindrigt som möjligt. Inflation och lågkonjunktur är fenomen som är långvariga och svåra att aktivt motarbeta.

Finanspolitiken riktar därför fokus på att lindra konsekvenserna så mycket som möjligt genom restriktiva satsningar och ekonomisk stöttning för utsatta grupper.

Förslag som påverkar företagare

Majoriteten av regeringens förslag handlar alltså om att dämpa inflationen, vilket gör att företagen prioriteras lågt den närmsta tiden. Skattelättnader och andra reformer som främjar entreprenörskap får vänta tills konjunkturen har stabiliserat sig på mer normala nivåer.

Det finns dock vissa indikationer som pekar på att skattelättnader kan komma på tal redan i höstbudgeten i form av minskad skatt för arbete, men mycket beror såklart på hur det ekonomiska läget ser ut då.

Ökat stöd för utbildning för vuxna

I tider med hög arbetslöshet – samtidigt som många företag upplever kompetensbrist, försöker regeringen tackla problemet genom att stärka gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Därför avsätts totalt 719 miljoner kronor för att stärka vuxenutbildningen. 400 miljoner kronor avsätts för att stärka komvux, 249 miljoner kronor går till studiestöd och 70 miljoner kronor allokeras till yrkeshögskolan.

På relativt kort sikt kan det betyda att det finns mer kompetent arbetskraft på arbetsmarknaden som företagen kan anställa.

Förmånligare skatteregler för småföretagare

Sedan tidigare har regeringen tillsatt en utredning för att se över 3:12-reglerna: det snåriga regelverk som bestämmer hur mycket utdelning aktieägare i fåmansföretag kan ta ut. Syftet med den här utredningen är att göra reglerna enklare att förstå och därmed sänka tröskeln för personer att driva eget företag.

Läs mer om utdelning och 3:12-reglerna

Nu har regeringen utökat utredningen till att även omfatta regler för underlätta ägarskiften i företag och andra främjande åtgärder för att göra det mer attraktivt att driva företag. Man har även tillsatt en arbetsgrupp för att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns i företagslivet, för att på sikt öka tillväxten i ekonomin.

Exakt vad detta kommer mynna ut i och vilken tidshorisont det handlar om är i dagsläget svårt att säga. Vad som däremot går att konstatera är att det är ett positivt tecken att regeringen tillsätter resurser för att se över vilka reformer som kan underlätta entreprenörskap!

Konkurrensverket ska se över konkurrensen

Konkurrensen bland företagen är ett viktigt element för att se till att företag kan erbjuda bra tjänster och varor till hushållen. I tider när hushållens reallöner och köpvilja sjunker är det viktigt att priserna inte skenar iväg. Särskilt inom livsmedelsbranschen har priserna ökat väldigt mycket den senaste perioden.

En bra konkurrenssituation säkerställer en hög produktivitet och långsiktigt konkurrenskraftiga företag. Regeringen har även avsatt resurser för att analysera prisutvecklingen i branscher där bristande konkurrens kan vara en orsak till förhöjda priser.

Den här reformen kommer i första hand rikta in sig på större företag med många kunder bland hushållen, det kan hursomhelst vara bra även för småföretagare att känna till den allmänna situationen på marknaden.

Övriga reformer

Många av förslagen i vårbudgeten handlar inte om företagare, utan om politiken i allmänhet. För att läsa mer om alla förslagen i sin helhet är regeringens hemsida den bästa källan. Nedan listar vi de största förslagen som föreslås i vårpropositionen:

  • Fortsatt stöd för att öka säkerheten i Sverige
  • Försvaret får ekonomiskt tillskott för att förbereda medlemskap i Nato
  • Arbetsförmedlingen får ekonomiskt tillskott för att hantera den ökade arbetslösheten
  • Bostadsbidraget till barnfamiljer stärks tillfälligt
  • Familjevården stärks

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser