Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
inflation

Vad är inflation – och hur påverkar inflationen egenföretagare?

Inflation är en naturlig process och är i sig inget dåligt så länge den är under kontroll. Riksbankens mål är att inflationen ska hålla sig under två procent per år. Enligt senaste datan från september låg inflationstakten på hela 9,7 procent. I den här artikeln går vi igenom vad det är som skapar inflation och vad inflationen innebär för småföretagare?

Vad är inflation?

Inflation är ett begrepp som har fått mycket medial uppmärksamhet den senaste tiden. Kortfattat kan man beskriva inflation som ett mått på hur priser på varor och tjänster ökar över tid. Då handlar det inte om enstaka varor – utan om den allmänna prisbilden.

När priserna ökar noterbart på varor och tjänster inom en kort tid befinner vi oss i en inflation. Man brukar använda konsumentprisindex (KPI) som en måttstock för hur priserna förändras.

Varför blir det inflation?

Det finns inget ensidigt svar på hur inflation uppstår. Ofta handlar det om många olika faktorer runt om i världen som samspelar och tillsammans orsakar inflation.

En tänkbar orsak till den nuvarande inflationen är att energipriserna har ökat som följd av att tillgången på rysk energi har strypts. Höga energipriser får ringar på vattnet eftersom det i sin tur ökar priserna på el, bränsle, transport och livsmedel. Eftersom företagens interna kostnader stiger behöver de höja sina priser för att fortsätta vara lönsamma.

Samtidigt får konsumenterna inte mer lön av sina arbetsgivare, vilket leder till att deras köpkraft minskar.

Går det att stoppa inflationen?

Allt helt stoppa inflationen går inte – däremot finns det åtgärder som kan dämpa den. När Riksbanken höjer styrräntan blir det inte lika attraktivt för privatpersoner eller företag att låna pengar. När folk har mindre pengar att röra sig med minskar efterfrågan och priserna dämpas automatiskt.

Detta medför dock att den ekonomiska tillväxten minskar. Företag som ligger på gränsen för att överleva kan tvingas säga upp personal för att gå runt. Vilket i sin tur minskar konsumtionsviljan och efterfrågan kan minska ytterligare. I värsta fall leder det till en långvarig lågkonjunktur.

Vad får inflationen för konsekvenser för egenföretagare?

Att vara egenföretagare under en inflation kan i många fall vara en utmaning. Eftersom kunder och potentiella kunder inte har lika mycket pengar att röra sig med kommer de vara mer selektiva när de konsumerar. Om köpviljan sjunker är det stor risk att dina intäkter i företaget också kommer sjunka.

Eftersom pengar blir mindre värda under en inflation, samtidigt som ditt företag får betala högre pris för el, uppvärmning av lokal och leverantörskedjor är det i många fall nödvändigt att behöva höja priset på dina varor eller tjänster.

Men eftersom kunderna kommer minska sin konsumtion är det farligt att höja priserna för mycket. Om du inte höjer priserna är alltså risken att dina marginaler blir för låga – men om du höjer för mycket kan du tappa potentiella kunder och gå miste om intäkter den vägen istället.

Ett tips är att kolla hur mycket dina största konkurrenter ändrar sina priser. Sen bör du givetvis inte bara kopiera en konkurrents strategi rakt av. Se över dina egna produkter eller tjänster och se var det finns mest utrymme att öka marginalerna.

Tips på hur man kan klara sig genom inflationen

Under en inflation sätts ditt företag på prov. Ge dig själv de bästa förutsättningarna för att lyckas genom att läsa tipsen i den här artikeln.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser