Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Var ditt företag redo för att arbeta på distans?

Var ditt företag redo för att arbeta på distans?

Under de senaste månaderna har företagare, liksom hela samhället, ställts inför en hel del nya utmaningar. Många företag har varit tvungna att på kort varsel, kanske helt oförberedda, styra om sin verksamhet till att arbeta på distans.

Tack och lov finns det idag en hel del teknik till hands som gör det möjligt att, trots den snabba omställningen, fortsätta driva verksamheten på distans. Det krävs dock att man anpassar arbetsupplägget och hittar smarta lösningar, både när det kommer till kommunikation, men också för de mer administrativa uppgifterna såsom företagets redovisning.

Kommunikation

När man inte längre befinner sig fysiskt på samma plats, blir det ännu viktigare att upprätthålla en bra intern kommunikation. Det finns många kostnadsfria onlinetjänster där du och dina anställda kan hålla kontakten och föra de dagliga diskussionerna. Att köra videokonferenser och kunna skicka meddelanden snabbt och smidigt är två fördelaktiga funktioner som bör ingå i den tjänst du väljer.

Gör det enkelt att samarbeta

Oavsett om det handlar om möten, workshops eller andra projekt, blir det en större utmaning att samarbeta då man arbetar på distans. Att använda onlinetjänster som förenklar samarbetsprocessen blir i dessa fall A och O för ett lyckat samarbete.

  • Ska du hålla en workshop? Då kan det vara bra att arbeta i delade dokument och kanske till och med använda sig av en digital whiteboard där ni kan dela era idéer.
  • Om ni arbetar i ett projekt, se till att alla som medverkar använder och har tillgång till delade dokument online för att undvika förvirring med olika utkast på dokument som skickas fram och tillbaka via e-post.

Har alla tillgång till det dem behöver?

Se till att dina anställda har tillgång till det dem behöver även då de inte befinner sig på den vanliga arbetsplatsen. Även om det är vanligt att använda sig av delade servrar, kan det ibland uppstå vissa problem när man arbetar på distans. Använd istället andra fildelningstjänster online där alla medarbetare enkelt kan logga in och få tillgång till det dem behöver.

Mät företagets produktivitet

Att kunna mäta produktiviteten kan vara en utmaning när ett företag ställer om till att arbeta på distans för första gången. Se till att göra både medarbetarundersökningar och individuella samtal med dina anställda så att ni är synkade och kan upprätthålla en bra arbetsmiljö. Genom att kontinuerligt få in feedback kan du se till att både göra eventuella förbättringar i den interna kommunikationen eller om det är någon av dina anställda som behöver extra support.

Glöm inte bort att arbeta hemifrån innebär en hel del frihet under ansvar. Se till att informera dina anställda om vilka riktlinjer som gäller.

Välj en onlinebaserad bokföringstjänst

Att använda sig av en onlinebaserad bokföringstjänst är ett bra alternativ och lösning för att kunna hålla reda på ekonomin oavsett var du befinner dig. All bokföring och viktiga rapporter såsom momsredovisning kan nås var och när som helst, utan några begränsningar.

Att dessutom välja en tjänst med integrerad fakturering och utläggshantering gör det ännu enklare då du slipper växla mellan olika program. Med en bokföringstjänst som Bokio finns det inga begränsningar vare sig det gäller verifikat, fakturor eller hur många medarbetare du vill ska kunna använda programmet. Dessutom slipper du vänta tills du sitter vid en dator för att kunna ladda upp exempelvis kvitton och utlägg. Både du och dina anställda kan använda Bokios app för att ladda upp underlag direkt med mobilen.

Läs om hur du kan få bättre rutin på din bokföring med Bokios mobilapp

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser