Suppleant

Definition:

En suppleant är en ersättare till en ledamot i en företagsstyrelse.

Styrelsesuppleant - vad innebär det att vara suppleant i styrelse?

En suppleant kan beskrivas som en ersättare till en ordinarie ledamot i styrelsen, i händelse av att den ordinarie styrelseledamoten skulle vara frånvarande. Att vara suppleant i en styrelse innebär därför att du måste kunna hoppa in och täcka upp för den ordinarie ledamoten när som helst.

Om den ordinarie ledamoten är frånvarande tar suppleanten över ansvaret och har precis lika mycket makt som den ordinarie ledamoten skulle ha haft. Det kan finnas olika anledningar till att en suppleant får gå in och ta ledamotens plats, exempelvis vid sjukdom, om ledamoten förlorar sin behörighet, blir avsatt av styrelsen eller avlider.

Hur väljs en suppleant till en styrelse

När ett nytt aktiebolag bildas så är de stiftarna som väljer vilka som ska ingå i styrelsen. I stiftelseurkunden (ett dokument som skickas in till Bolagsverket när du bildar ett aktiebolag) ska det framgå vilka som ingår i styrelsen.

Om ett befintligt aktiebolag vill välja in nya personer i styrelsen så sker det vanligtvis på en bolagsstämma, det högst beslutsfattande organet i ett företag. Oavsett om det är en ny styrelseordförande, ledamot eller suppleant som ska väljas in så sker det på samma sätt under bolagsstämman.

Vad har en styrelsesuppleant för ansvar?

En styrelsesuppleant är som tidigare nämnts en ersättare till en styrelseledamot. Det innebär att suppleanten inte har något ansvarsområde så länge den ordinarie ledamoten närvarar. Däremot har suppleanten lika mycket ansvar som den ordinarie ledamoten ifall denne inte skulle närvara. Detta kan innefatta deltagande på styrelsemöten, vara delaktig i beslutsfattande processer och bidra till styrelsens övergripande arbete.

Det betyder att det är bra om styrelsesuppleanten är väl insatt i företagets verksamhet. Exempelvis genom att hålla sig uppdaterad om stora beslut, övergripande strategier och företagets ekonomiska ställning.

Finns det några risker med att vara suppleant?

Precis som med andra styrelseuppdrag följer det ett visst ansvar och därmed också potentiella risker med att vara suppleant. Det kan inkludera juridiskt ansvar för beslut som fattas av styrelsen, även om suppleanten inte var direkt involverad i beslutet.

Deltagarna i styrelsen kan bli betalningsskyldiga ifall företaget bryter mot aktiebolagslagen eller inte redovisar eller betalar in skatter, moms och avgifter i tid. En suppleant kan dock bara ställas till ansvar för beslut och åtgärder som äger rum när suppleanten täcker upp för en ledamot.

Vilka krav finns för att bli suppleant?

Det finns vissa krav som en person måste uppfylla för att kunna bli vald som suppleant, dessa är:

  • Personen måste ha fyllt 18 år
  • Personen får inte vara i personlig konkurs
  • Personen får inte ha en förvaltare
  • Personen får inte ha näringsförbud

 

Får en suppleant ersättning?

Huruvida en suppleant får ersättning eller inte varierar från företag till företag. Det finns ingen lag som säger att suppleanter ska få ersättning, däremot kan styrelsen besluta om hur styrelsearvodet ska fördelas mellan styrelsens medlemmar.

I ett stort företag med en stor styrelse och en hög omsättning kan det finnas större chans till ersättning till styrelsesuppleanter. Medan ett enmansbolag förmodligen inte har lika mycket pengar att lägga på saker som inte direkt utvecklar verksamheten.

Suppleant och ersättare, är det någon skillnad?

En suppleant och ersättare betyder precis samma sak, när man talar om styrelser i företag så används alltid ordet suppleant. I andra sammanhang, exempelvis kommunstyrelser eller liknande, används begreppet "ersättare" istället för suppleant. Trots att det syftar på precis samma funktion i styrelsen används alltså olika begrepp i olika kontexter.

Måste alla styrelser ha en suppleant?

Nej, inte alla styrelser behöver ha en suppleant. Storleken på styrelsen bestämmer om den måste ha en suppleant eller inte. Om en styrelse har fler än två medlemmar måste den inte ha någon styrelsesuppleant (men det är inget som hindrar den från att ha suppleanter).

En styrelse måste bestå av minst två personer, och då måste det finnas en suppleant. Då är det vanligt att den personen som har startat företaget är ledamot och den andra personen är suppleant.

Läs mer i vår ordlista

Nystartat företag?

Vi bjuder på första halvåret! Få en extra förmånlig start i ditt företag tillsammans med Bokio.

Läs mer om erbjudandet

Cookies

Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.