Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Snabba upp din bokföring med bankregler

Snabba upp din bokföring med bankregler

Slipp söka efter samma bokföringsmall om och om igen – skapa egna regler för att snabbt och enkelt bokföra dina bank- och korttransaktioner.

Bankregler, som ingår i planen Business, innebär att du sätter upp en regel för vilken bokföringsmall som ska föreslås för en viss transaktion. Detta gör att hanteringen av dina importerade bankrader (eller från Bokio Företagskonto) automatiseras och snabbas upp ännu mer!

Spara tid för återkommande transaktioner

En bankregel skapas genom att du sätter upp villkor utifrån transaktionens summa, meddelande eller betalkonto. Transaktionsdatan analyseras och om den matchar med en bankregel så föreslås mallen (eller flera mallar) automatiskt och du kan enkelt bokföra transaktionen med bara ett klick. Har du många återkommande transaktioner i månaden kan du spara massor av tid genom att använda bankregler!

Bankregler fungerar både för transaktioner med:

Skapa bankregel

För att skapa en bankregel, gå in under Inställningar → Bankregler. Här ligger samtliga aktiva bankregler du skapat och du kan enkelt lägga till, ta bort samt redigera prioritering av reglerna. Klicka på Skapa ny regel för att lägga till en regel.

Skapa bankregel

Förutom att välja namn på regeln så ska du nu sätta upp de villkor som ska gälla. Detta kan baseras på Meddelande, Belopp eller Konto. Meddelande avser det meddelande som transaktionen innehåller, beloppet är transaktionens belopp och Konto är det betal- och bokföringskonto (t.ex. 1930 - Företagskonto) som transaktionen importerats till.

Välj om villkoret ska baseras på meddelande, belopp eller konto

Om du vill kan du lägga till flera villkor, t.ex. att beloppet ska vara över ett visst värde samt att meddelandet på transaktionen ska innehålla ett visst ord.

Nästa steg är att välja åtgärd, dvs vilken eller vilka bokföringsmallar som ska föreslås utifrån villkoren. Välj om regeln ska gälla för kostnad eller inkomst och sök sedan efter bokföringsmallen. Du kan alltså välja fler än en bokföringsmall om du vill.

Sök efter bokföringsmall

Längst ner får du en sammanfattning om de villkor och åtgärder du lägger till för regeln. Klicka på Spara för att skapa regeln.

Sammanfattning av regel

Läs mer om hur du skapar en bankregel!

Så bokför du med bankregler

När du har skapat en bankregel så aktiveras den automatiskt och nya samt redan importerade transaktioner kommer nu kunna matcha med regeln. För att bokföra transaktionerna, gå till Bank → Transaktioner att bokföra.

Bokför med bankregel

När du markerar en transaktion som är kopplad till en specifik bankregel kommer samtliga rader som är matchade med samma regel att markeras. Du har nu möjlighet att snabbt och enkelt bokföra dessa transaktioner med bara ett klick!

Genom att klicka upp en markerad transaktion i högerfältet kan vi göra justeringar på verifikatet såsom att ändra titel, lägga till underlag eller skriva en kommentar.

Klicka upp transaktion

Kontrollera att samtliga transaktioner som är markerade ska bokföras med den bankregel de matchat med. Vill du se hur verifikaten kommer se ut kan du klicka på Förhandsgranska verifikat. Klicka på Bokför transaktioner när du är klar!

Bokförda transaktioner

Läs mer om hur du bokför med bankregler!

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser