Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Nyheter & uppdateringar - Batchuppladdning av underlag

Nyheter & uppdateringar - Batchuppladdning av underlag

Nytt år och nya uppdateringar! En riktigt efterlängtad funktion med batchuppladdning av kvitton och fakturor är äntligen på plats. Det vill säga nu behöver du inte ladda upp dem ett och ett utan du kan välja flera filer på en och samma gång.

Ladda upp flera underlag samtidigt

Det finns nu möjlighet att ladda upp flera underlag samtidigt. Från knappen “Ladda upp” går det att välja flera underlag samtidigt genom att hålla inne shift och klicka på de filer som ska laddas upp. De valda underlagen kommer att läggas till i att göra listan och därifrån finns det möjlighet att bokföra dem direkt eller vid ett senare tillfälle. Om endast ett underlag laddas upp kommer man som vanligt att tas direkt till bokföringsflödet. 

Vill du ladda upp flera underlag som hör till samma verifikation så får du välja den första bilden eller filen och sedan lägga till ytterligare. Läs mer här.

Datumväljaren

Datumväljaren har ändrats så att pilarna fungerar som den gör för datumväljaren som är inbyggd i webbläsaren, dvs som en html5 input[type=date].

  • Pil upp eller piltangent upp ökar datumet med ett
  • Pil ned eller piltangent ned minskar datumet med ett

Sedan tidigare kan man även hålla in shift samtidigt som piltangenten för att öka/minska månaden med ett.  

Vinstmarginalbeskattning och periodisering vid bokslut

Vinstmarginalbeskattning (VMB) är något som vi idag inte har fullt stöd i Bokio men det går att lösa med vissa justeringar manuellt. Vid bokföring av VMB ska man använda ett så kallat omföringskonto. Det kontot vi hänvisat till har tidigare lett till fel mappning i momsrapporten och vi har nu löst problemet genom att lägga till ett nytt konto, 3223 (Positiv VMB omföringskonto).

Kontot används som omföringskonto gällande de summorna som inte skall vara någon moms på när man köper och säljer begagnat vilket alltså nu inte påverkar momsrapporten.

Ett liknande fall har gjorts för ett konto gällande periodisering. Det kontot vi tidigare har använt vid periodisering vid bokslut som skapar ett verifikat på nuvarande och nästa räkenskapsår mappas felaktigt i momsrapporten på år 2. Vi har lagt till konto 3071 (Förutbetalda intäkter, varor och tjänster) som är ett momsbefriat konto och mappas alltså inte alls i momsrapporten.

Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser