Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser
Nyheter och förbättringar 22 mars

Nyheter och förbättringar 22 mars

Nya leverantörsfakturor

Vi vill att du som företagare ska ha så bra översikt som möjligt på samtliga fakturor i Bokio. Därför har hanteringen av leverantörer och leverantörsfakturor uppdaterats och fått samma utseende och funktionalitet som sidan för kundfakturor (läs om nya kundfakturor här).

Aktivera nya leverantörsfakturor under Inställningar → Beta-funktioner. Du hittar nu en ny kategori "Leverantörer" i menyn där leverantörer tillsammans med leverantörsfakturor finns samlat.

På sidan "Fakturor" får du en bra översikt på samtliga leverantörsfakturor som är importerade och sparade på ditt bolag.

 • På toppen av sidan presenteras en informationsruta där samlade belopp på obetalda och försenade leverantörsfakturor visas.
 • Vi har även lagt till förfallodatum i listvyn av fakturor så du inte alltid behöver gå in på varje individuell leverantör för att se detta.
 • Pågående fakturor har visuellt blivit tydligare när vi nu sorterar fakturor mellan två flikar, "Pågående fakturor" och "Alla fakturor".

Laddar du upp en faktura och kopplar den till en leverantör utan att bokföra, kommer underlaget hamna här och få status "Ej bokfört".

Under "Leverantörer" finner du samtliga leverantörer du skapat i Bokio och inne på respektive leverantör finns en översiktssida med en informationsruta likt sidan med samtliga fakturor.

Förutom de uppenbara skillnaderna här så finns det nu också möjligheten att ställa in så att en användare kan ladda upp leverantörsfakturor men inte bokföra. Anledningen till att vi möjliggjort detta är dels för att användare i större bolag ofta har lite olika roller och rättigheter. Men också för mindre bolag där fördelen är, att även om du har fulla rättigheter, kan få in leverantörsfakturan i systemet och få en bra överblick även om du inte är helt säker på hur den ska bokföras. Du hittar rättigheten "Leverantörsfakturor" under Inställningar → Användare.

Nästa steg på leverantörsfakturor kommer vara att stödja andra valutor och att se till att ni med kontantmetoden kan periodisera dessa.

Kreditfakturor

För nya versionen av kundfakturor i Bokio kan du nu skapa och hantera kreditfakturor på ett mycket smidigare sätt. Aktivera nya versionen av kundfakturor under Inställningar → Beta-funktioner.

 • Koppla kreditfakturan till en befintlig kundfaktura eller skapa en fristående som endast är kopplad till kund.
 • Välj att kreditera en del av eller hela fakturavärdet.

När du skapar en kreditfaktura kan du välja att söka efter en kund eller direkt söka bland befintliga fakturor. Du kan också välja att inte koppla kreditfakturan utan bara skapa en ny från scratch genom att söka efter eller skapa en ny kund.

I och med att vi nu skapar en kreditfaktura så måste de artiklar som inte ska krediteras, tas bort. Innehåller en faktura två artiklar varav en ska krediteras så går vi in på den rad som ej ska krediteras till kunden och skriver i "0" på antal. Skulle en artikel ha antal 10 varav 4 ska krediteras så fyller vi i "4". Notera att rader med 0 krediterade artiklar kommer att tas bort när kreditfakturan publiceras. Anledningen till att de finns där är för att du ska få möjlighet att ändra dig om du gjorde fel.

Artikeln med böcker kommer att krediteras.

Välj om kreditfakturan ska skickas direkt till kunden via e-post eller om du vill exportera den som PDF.

Hör gärna av dig till support@bokio.se om du har några frågor kring våra nya funktioner. 

Övriga uppdateringar

Dessa är några av de saker som lanserats de senaste veckorna.

Förbättringar

 • Bättre sök i hjälpen.
 • Bättre avrundning i faktura (se till att klippa värden till två decimaler).
 • Bättre avrundning i lön (se till att klippa värden till två decimaler).
 • Mallen för billeasing kan nu själv hantera öresavrundning.
 • I bankimporten behöver summor numera inte innehålla några decimaler för att bankraden ska kunna importeras.
 • Att-göra och Utlägg har snabbats upp. Plus att nya bokföringen har gjorts snabbare i steg 2.
 • Det går inte längre att ändra ett räkenskapsår om det skulle innebära att något verifikat flyttades ut eller in i året. Detta räddar er från många fel. Vi kan hjälpa er i supporten istället om ni behöver göra detta.
 • Konton för MOSS. Sök på moss så hittar ni dessa. (OBS! Inte till för att göra MOSS-rapportering i Bokio utan bara så att ni kan bokföra det).
 • Löneplaneringen för enskild firma stödjer nu 2018.

Fixade buggar

Förutom buggarna listade här har vi fixat en hel drös språkfel och liknande saker.

 • Momsrapport: Det finns vissa försäljningkonton som kan vara både med och utan moms. När dessa kommer mappar vi in dessa i rätt ruta i momsrapporten baserat på momskontot. När vi inte klarade av att göra det så gick det inte att spara rapporten. Nu kan man göra det men får själv lägga underlagen i rätt försäljningruta om detta händer. Detta händer sällan och behöver ni hjälp med det så kan ni höra av er till oss på supporten.
 • Lön: Det gick inte att skriva in negativa värden på flera lönerader.
 • Faktura: Om man raderade bokföringen för en bokförd faktura så hamnade underlaget i Att göra.
 • Nya faktura: I nya faktura fick man felmeddelande om man inte hade bokföringsrättigheter.
 • Nya faktura: Fältet för BIC saknades i formuläret när man valde IBAN.
 • Nya faktura: Vår referens finns med i formuläret igen.
 • Nya bokföringen: Tillbakaknapp saknades i läget för förhandsgranskning.
 • Nya bokföringen: Mest använda förslagen laddas nu igen.
 • Nya bokföringen: Problem med decimaltecken i manuella bokföring för vissa webbläsare.
 • Nya bokföringen: Kan inte fortsätta till nästa underlag när man har bokfört.
 • Nya bokföringen: 0 godkänns nu på de ställen där det ska i snabbokföringen.
 • Nya bokföringen: Linjerna visades inte när vi läste ut siffror.
 • Nya bokföringen: Feedback på om ett underlag laddades upp eller om det gick fel saknades.
 • Bokföring: Kvittosupportfunktionen var trasig när man klickade från "Att göra".
 • Bankimport: Hantera när minustecken är skrivet med tecknet – istället för - (lite längre).
 • Bankimport: Fixar för SEB och Handelsbanken + att stödja Swedbanks nya version.
 • Leverantörsfaktura: Bokföringen kunde raderas från bokförtlistan vilket blev fel.
 • Leverantörsfaktura: Validering för framtida datum saknades när man registrerade en betalning.
 • Export: Vissa program kunde inte läsa våra exportfiler då vi hade med lite för mycket information.
 • Export: SIE filerna innehöll inte alltid föregående års resultat. 

 

Pågående utveckling

Läs mer om vad som är på gång i vår utvecklingsplan.

Underhåll

De närmaste helgerna kommer vi göra några större uppdateringar i vår produktionsmiljö. Vi förväntar oss inga problem men det skulle kunna innebära att det inte går att komma åt Bokio under någon period. Detta kommer i så fall vara på morgonen.


Kom igång med Bokio idag!

Med företagskonto och automatiserad bokföring samlat blir allt enklare, tryggare och billigare. Kom igång direkt, du binder dig inte till något.

Skapa konto Se våra priser